Adatvédelmi nyilatkozat

Szallas.hu Kft.
2018. június 25.

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Szallas.hu Kft.l (székhelye: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9., cégjegyzékszáma: 05-09-022421, adószáma: 23473706-2-05) ismertesse Önnel a weboldalai működtetésével és a hírlevelekkel kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldalak működéséhez és a hírlevelek küldéséhez tapadó adatkezelések tekintetében a Szallas.hu Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36 30 344 2000, e-mail: privacy@szallas.hu.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Hírlevél feliratkozás és hírlevelek küldése

Adatkezelő számos lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemély érdeklők feliratkozzanak személyre szabott hírleveleire a „hírlevél feliratkozás” funkció igénybevételével. A feliratkozási lehetőség minden esetben tartalmaz tájékoztatást az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által az Ön számára biztosított szallas.hu és szallasguru hírlevelei az Ön személyére szabottan készülnek el, az Adatkezelő által Ön számára hasznos, érdekes, értékes információk, utazási ajánlatok, akciók, stb. hírlevélbe illesztésével. A hírlevelek személyre szabása és kiküldése érdekében Adatkezelő a következő adatokat használja fel:

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy személyre szabott hírleveleinket heti vagy gyakoribb rendszerességgel eljuttassuk az Ön részére, valamint más adatkezelő részére nem adjuk át.

Az adatkezelés az Ön által megadott önkéntesen megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja), amely feljogosít minket arra, hogy hírleveleket küldjünk. Hozzájárulásának visszavonása vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használata esetén adatait haladéktalanul töröljük (adatkezelés tartama).

Leiratkozását követően annak dátumát, az Ön e-mail címét és amennyiben megadta, leiratkozásának okát tároljuk annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassuk, ugyanakkor adatait egyéb módon a továbbiakban nem használjuk fel.

547 napon belül egy alkalommal felülvizsgáljuk adataink pontosságát és az inaktívvá vált (pl. egyetlen hírlevelünket sem nyitotta meg) vagy nem működő (hírlevelek visszapattannak) e-mail címeket - lemondás hiányában is - töröljük.

Adatait Zero Time Service Kft (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4. Adószám: 23386031-2-13 Cégjegyzék szám: 13-09-147733) (továbbiakban: Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken tároljuk az Európai Unióban.

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében adatokat csak titkosított csatornán keresztül kérünk be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat titkosítva tároljuk, így gondoskodunk arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázatát a minimálisra csökkentsük. Csak olyan adatot kérünk be Öntől, ami ahhoz kell, hogy a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani.

Szervereink az egyik legnagyobb ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkező internet és cloud szolgáltatónál vannak elhelyezve, akik georedundáns infrastruktúrával, párhuzamosan két fizikailag elkülönített szerverteremben működtetik a szolgáltatást állandó technikai és biztonsági felügyelet mellett. Szervereinket tűzfallal védjük az illetéktelen behatolóktól. Az adatközpontjaink biztonsági őrökkel védettek, a beléptetés csak megfelelő kártyás azonosítás után lehetséges. Az adatközpontok címei: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. és 1138 Budapest, Váci út 188.

A hírlevél küldő szolgáltatás működtetésében és a hírlevelek személyre szabásában szerződéses partnerünk, a Wanadis Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 153. adószáma: 14020362-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-885144) (továbbiakban: Adatfeldolgozó) támogat minket.

A hírlevélküldés során kezelt adatok biztonságról adatfeldolgozóként a Wanadis Kft. gondoskodik. A Wanadis Kft. Maileon szolgáltatása nyújtásának biztosítása érdekében a GDPR követelményeit követve - többek között - az alábbi lépéseket tette:

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az privacy@szallas.hu.email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között -:

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.