A Szallas.hu felhasználási feltételei 2022.08.26

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2022. augusztus 26. napjától


I. Bevezető rendelkezések:

 1. A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: „Felhasználási Feltétekek”) a Szallas.hu Zrt. (székhely: Magyarország, 3525 Miskolc, Régiposta u. 9.; Cg. 05-10-000622, Adószám: 26721761-2-05; e-mail: szallas@szallas.hu, a továbbiakban: „Szallas.hu Zrt.”) által üzemeltetett Szallas.hu weboldalon (https://www.szallas.hu; továbbiakban: „Weboldal”) és a Szallas.hu applikáción (továbbiakban: „Szallas.hu Applikáció”; Weboldal és Szallas.hu Applikáció a továbbiakban együtt: „Szallas.hu Platform”) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 2. A Szallas.hu Zrt. partnerének minősül a Szallas.hu Platformon szállásajánlatot közzé tevő harmadik személy (továbbiakban: „Partner”). Egy adott szállás adatlapján található információkat, azaz a szállásajánlat lehetséges tartalmát minden esetben Partner határozza meg. Ezen adatlap hiányosságaiért, illetve a Partner üzleti magatartásáért Szallas.hu Zrt. semmiféle felelősséget nem vállal.

 3. A Szolgáltatás felhasználójának minősül az a természetes személy, aki a Szolgáltatás bármely elemét igénybe veszi (továbbiakban: „Felhasználó”). A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek elfogadását követően veheti igénybe, amellyel elfogadja, hogy a Szallas.hu Zrt. és közte a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelő tartalommal szerződés jön létre a Szolgáltatás használatára. Foglalási művelettel nem járó funkciók használata esetén a Felhasználó a Platform használatával ráutaló magatartással fogadja el a Felhasználási Feltételek vonatkozó rendelkezéseit. A Szolgáltatás működésére, valamint a Szolgáltatás használatával a Szallas.hu Zrt. és a Felhasználó között létrejövő szerződésre – függetlenül a Szallas.hu Platform nyelvétől – a magyar jog irányadó. A Felhasználási Feltételek elfogadásával létrejövő szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szallas.hu Zrt. nem iktatja, nem postázza és utóbb nem hozzáférhető. A Szallas.hu Zrt. által a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatás ingyenes, a Felhasználó Foglalás esetén kizárólag a Partner felé tartozik díjfizetési kötelezettséggel.

 4. Szallas.hu Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét vagy a Szallas.hu Szellemi Terméket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, annak megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

II. Fogalmak:

Felhasználó

jelenti azt a természetes személyt, aki a Szolgáltatás bármely elemét igénybe veszi a Felhasználási Feltételek elfogadása mellett.

Felhasználói Tartalmak

jelentik a Felhasználók által készített írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket a Partner szálláshelyével, szolgáltatásaival, illetve a településsel és látványosságokkal vagy a Szolgáltatással kapcsolatban akár a Szallas.hu Platformon, akár más felületen.

Fiók

jelenti a regisztrációval létrehozott egyedi felhasználói tárhelyet, amely további (opcionális) funkciók eléréséhez szükséges.

Foglalás

jelenti a IV. pontban leírt folyamatot, amely alapján a Partner és a Felhasználó között Szerződés jön létre.

Helyettesítő Szolgáltatás

jelenti a Partner által a Felhasználó részére nyújtott, a Foglalásban meghatározott eredeti szolgáltatással azonos vagy magasabb színvonalú szolgáltatást abban az esetben, ha a Partner az eredeti szolgáltatást bármilyen okból nem tudja nyújtani.

Online Fizetési Szolgáltatás

jelenti a Szallas.hu Zrt. Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként (technikai teljesítési segéd) végzett tevékenységét, amely során kizárólag Partner megbízásából jár el és a Partner közreműködőjeként vesz át pénzösszeget a Felhasználótól.

Partner

jelenti azt a szálláshely(ek) időszakos bérbeadására a jogszabályok és a vonatkozó hatósági rendelkezések, nyilvántartások szerint jogosult személyt, aki vagy amely az általa üzemeltetett szálláshelyeket a Szallas.hu Platformon megjeleníti.

Ptk.

jelenti a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Szallas.hu Platform 

jelenti a Szallas.hu Zrt. által üzemeltetett online felületet, a hozzá kapcsolódó szoftvermegoldásokkal és adatbázisokkal együtt, amelyen és amely segítségével a Szallas.hu Zrt. önállóan vagy megállapodások alapján jogosult a Szolgáltatást nyújtani.

Szallas.hu Szellemi Termék

jelenti a Szallas.hu Zrt. Platformon megjelenő tartalmat (ideértve design-t, layoutot, grafikát és egyéb látványelemeket anyagokat, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, azok megvalósítást), kivéve (i) a Partner által feltöltött tartalmakat; (ii) a Felhasználói Tartalmakat; és (iii) Szallas.hu Zrt. Platformon feltüntetett a Szallas.hu Zrt.-től eltérő személyek védjegyeit, és egyéb tartalmait.

Szallas.hu Zrt.

jelenti a Szallas.hu Platformot üzemeltető és a Szolgáltatást nyújtó jogi személyt.

SZÉP Kártya

jelenti 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti Széchenyi Pihenő Kártyát.

Szerződés

jelenti a Felhasználó és a Partner közötti teljes megállapodást a Partner által nyújtandó szálláshely és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan 

Szolgáltatás

jelenti a Szallas.hu Platformon elérhető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat.


III. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői:

 1. A Szolgáltatás célja a Szallas.hu Zrt. szerződött Partnerei szálláshely és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatainak (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért szállások vagy szálláshelyek) és hirdetéseknek összegyűjtött megjelenítése, a Felhasználók tájékoztatása, szálláskereső-szolgáltatás üzemeltetése, a Felhasználók ajánlatkéréseinek és Foglalásainak a Partnerek részére történő továbbítása és a két fél között a Szerződés létrehozása, valamint a Felhasználók véleménynyilvánítására megfelelő felület biztosítása.

 2. A Partner és a Szallas.hu Zrt. között Ptk. 6:293 – 6:301 §-ai szerinti tartós közvetítői jogviszony áll fenn, amely alapján a Szallas.hu Zrt. önállóan eljárva jogosult a Partnernek a Felhasználókkal kötendő szerződései közvetítésére, a Partner nevében történő megkötésére és a Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként a Szerződés szerinti díjak Felhasználóktól történő átvételére és továbbítására. A Szallas.hu Zrt. tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (4) b) pontjára tekintettel nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, mivel a Szallas.hu Zrt. kizárólag a Partner megbízásából eljáró önálló kereskedelmi ügynök, amely a Partner és a Felhasználó közötti Szerződés megkötésére is jogosult. A Szallas.hu Zrt. a Felhasználó megbízásából pénzügyi műveletet nem hajt végre, csupán a Partner közreműködőjeként vesz át pénzt a Felhasználótól (Ptk. 6:129. § (1) bek.).

 3. A Szallas.hu Zrt. a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése során az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítőnek minősül. A Felhasználók és Partnerek által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szallas.hu Zrt. jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szallas.hu Zrt. jogosult, de nem köteles jogsértő tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

IV. Keresés, Foglalás, Szerződés megkötése:

 1. A Felhasználónak lehetősége van különböző paraméterek megadásával a Szallas.hu Platformokon megjelenített szállások közötti keresésre. A Szallas.hu Zrt. a kereső funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználó kényelme érdekében az általa legutóbb megtekintett szállásokból képzett listát a Szallas.hu Zrt. regisztráció hiányában is megjeleníti a Szallas.hu Platformokon, amennyiben a Felhasználó előzetesen nem tiltotta le a sütik („cookie”) alkalmazását. Szallas.hu Platform használata esetén a Felhasználó kényelme érdekében az utolsó 4 keresés adatai (dátum, fő, hotel, település vagy régió) automatikusan megjelenítésre kerülnek a Felhasználó készülékén tárolt adatok alapján.

 2. A Szallas.hu Platformon található foglalási adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó közvetlenül az adott szállást üzemeltető Partnernél kezdeményez szálláshely Foglalást.

 3. A Szolgáltatás 14 éves kor felett vehető igénybe, de a Felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy a Partnerek jogosultak a kiskorú személytől (18 éven aluli) származó foglalási igényt visszautasítani, vagy kiskorú fogadását megtagadni visszaigazolt Foglalás esetén is, amennyiben nagykorú felügyelete nélkül jelenik meg az adott szálláshelyen. A félreértések és a kellemetlenségek elkerülése érdekében a Felhasználó köteles az adott Partnernél közvetlenül tájékozódni az életkori szabályokról. A Szallas.hu Zrt. a Partnerek által alkalmazott korlátozásért semmiféle felelősséget nem vállal.

 4. A Felhasználó a következő lépésekkel kezdeményezheti a szálláshely lefoglalását:

  1. Lefoglalni kívánt szálláshely kiválasztása (akár a megadott keresési feltételnek megfelelő listából, akár a Szallas.hu Platformok egyéb felületéről).

  2. A szálláshely adatlapján a „Lefoglalom” gombra kattintás.

  3. A következő oldalon kiemelve megjelennek a Felhasználó által lefoglalni kívánt szálláshely foglalási paraméterei (időpont, létszám, kapcsolódó szolgáltatások, ellátás, lemondási feltételek stb.). A Felhasználó a megjelenő felületen megadja a személyes és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait, amelyeket a Foglalás elküldése előtt szabadon módosíthat. A Foglalás elküldését követően a Felhasználónak 6 perc áll a rendelkezésére, hogy a hibásan megadott adatokat módosítsa, ezt követően a Szallas.hu Zrt. ügyfélszolgálatán keresztül jelezheti a személyes adatok módosítására vonatkozó igényét.

  4. Korábban elmentett személyes adatok használata: a Felhasználó Facebook vagy Szallas.hu fiók azonosítók (e-mail cím + jelszó) használatával is beléphet, ekkor a korábban megadott és tárolt személyes adatai automatikusan betöltődnek.

  5. Felhasználó a foglalási feltételek (amely tartalmazza a jelen Felhasználási Feltételeket) kifejezett elfogadása, a Partnernek szóló megjegyzések rovat kitöltése (opcionális), a hírlevélre történő feliratkozás elfogadása vagy elutasítása (kötelező) után a „Foglalás elküldése” gombra kattintva véglegesíti és küldi el a Foglalását. 

  6. Amennyiben az adott partnernél elérhető Online Fizetési Szolgáltatás, a Felhasználónak megnyílik a lehetősége a IX. fejezet szerinti online fizetésre.

 5. A Foglalás elküldésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy annak elfogadása esetén közte és a Partner között létrejön a Szerződés a Foglalással elfogadott Partner ajánlatban megjelenített árakon és feltételekkel, amely Szerződéstől a Felhasználó kizárólag a Partner által az ajánlatban közölt feltételek szerint jogosult elállni, melyeket a Partner az adott foglalási oldal „Lemondás” menüpontja alatt határoz meg.

 6. A Partnerek választásától függően a Felhasználók kétféle módon kaphatnak visszajelzést a Foglalás kezdeményezését követően, (i) egy munkanapon belüli visszaigazolással vagy (ii) azonnali visszaigazolással. 

 7. Az egy munkanapon belüli visszaigazolást garantáló Partner szálláshelyére történő foglalás kezdeményezése esetében a Partner egy munkanapon belül, de legfeljebb a foglalás kezdeményezését követő 48 órán belül jelez vissza a Felhasználónak arról, hogy a foglalást elfogadja vagy elutasítja, elutasítás esetén nem jön létre Szerződés a Felhasználó és a Partner között. A foglalás kezdeményezésének elküldését igazoló automatikus e-mailt a Partner megbízása alapján a Szallas.hu Zrt. rendszere küldi a Felhasználónak „foglalási előjegyzés” tárggyal, mely levél nem tekinthető a foglalás elfogadásának. A Szallas.hu Zrt. ezeknek a Partnereknek a megkülönböztetésére az alábbi megjelölést használja:


 1. Az azonnali visszaigazolást garantáló Partner szálláshelyére történő foglalás esetében a Foglalás elfogadását igazoló automatikus emailt a Partner megbízása alapján a Szallas.hu Zrt. rendszere küldi a Felhasználónak „sikeres szobafoglalás” tárggyal a foglalás után azonnal a megadott email címére, mely levél a foglalás elfogadásának tekinthető. A Szallas.hu Zrt. ezeknek a Partnereknek a megkülönböztetésére az alábbi megjelölést használja:


V. Ajánlatkérés

 1. Amennyiben a Felhasználó nem kíván azonnal Foglalást kezdeményezni egy szálláshellyel kapcsolatban, akkor az általa kiválasztott szálláshely adatlapjának alján lehetősége van az „Ajánlatkérés” gombra kattintva ajánlatot kérni a Partnertől a Weboldalon keresztül, ha a Partner foglalási adatlapja ezt lehetővé teszi. Az ajánlatkérő adatlapon megadott keresési paraméterek helyességéért a Felhasználó a felelős. Az ajánlatkérés semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, az ajánlatkérés nem minősül a Foglalás kezdeményezésének. A Partner a szálláshely adatlapján vállalt határidőn belül visszajelzést küld a Felhasználó számára.

 2. Ajánlatkérés menete:

  1. A Felhasználó az ajánlatkérés gombra kattint a szálláshely adatlapján.

  2. A Felhasználó megadja a kívánt paramétereket, amelyek alapján ajánlatot szeretne kérni (érkezés/távozás időpontja, létszám, , fizetőeszköz, egyéb speciális igények).

  3. A “Személyes adatok megadása” gombra kattintva a Felhasználó a felületen megadja a személyes adatait és a kapcsolattartáshoz szükséges információkat.

  4. A Felhasználó rákattint az „Ajánlat elküldése” gombra.

  5. A Partner 24 órán belül küldheti meg az ajánlatát a Felhasználó számára. Ennek elmulasztása esetén az Ajánlatkérés automatikusan elutasításra kerül, amelyről a Felhasználó elektronikus levél formájában kap tájékoztatást „Automatikusan visszautasított ajánlat” tárggyal.

  6. Amennyiben a Partner 24 órán belül megküldi az ajánlatát a Felhasználó részére, a Felhasználónak a Partner által jelzett határidőn belül lehetőség nyílik az ajánlat elfogadására a hiányzó adatok megadásával és a “Foglalás indítása” gomb megnyomásával, amely már a Foglalás elküldésének minősül, és amelyre a Felhasználási Feltételek a 12-15 pontjai az irányadóak.


VI. Visszaigazolt Foglalás lemondása, módosítása

 1. A Felhasználó a Szallas.hu Platformon keresztül lebonyolított Foglalásának módosítását vagy lemondását (Szerződéstől való elállás) ugyancsak a Szallas.hu Zrt.-n keresztül, a visszaigazolásban megadott link vagy módosító gomb használatával teheti meg, illetve az ügyfélszolgálat segítségével. Amennyiben a díjmentes módosítási vagy lemondási jog gyakorlása időben korlátozva van, úgy a módosítási vagy lemondási igény tekintetében az az időpont az irányadó, amikor a módosítási vagy lemondási igény a Szallas.hu Zrt.-hez beérkezik. Amennyiben a lemondás vagy módosítás csak díjfizetés (pl. kötbér) ellenében lehetséges a Foglalás visszaigazolása szerint, akkor a Felhasználó a díj megfizetésére közvetlenül a Partner felé köteles, illetve Online Fizetési Szolgáltatás igénybe vétele esetén azt a Szallas.hu Zrt. vonja le a Partner meghatalmazása alapján a Felhasználó által megfizetett összegekből.

 2. A Foglalás a megadott kötbérmentes időszak alatt szabadon módosítható és lemondható, kötbérfizetési kötelezettséggel járó időszak alatt azonban a módosítások (pl. a visszaigazolt Foglaláshoz képest rövidebb tartózkodás, kisebb létszám, alacsonyabb komfort igény) után a Partner jogosult kártérítést követelni a felmerült kára (kieső bevétele) kompenzálására, amelynek maximális értéke az előzetesen közölt kötbér összege. Amennyiben a Felhasználó az elfogadott Foglalás ellenére nem érkezik meg a szálláshelyre, azt úgy kell tekinteni, mintha lemondta volna a foglalást, és a Partner igényt tarthat a lemondási feltételekben szereplő díjakra, annak ellenére, hogy a formális írásbeli lemondás technikailag elmaradt.

 3. A Partner köteles haladéktalanul értesíteni a Szallas.hu Zrt.-t és a Felhasználót, ha a Foglalással vállalt eredeti szerződéses kötelezettséget nem tudja teljesíteni. A Partner ebben az esetben köteles a Felhasználó részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy a Felhasználó részére ráfizetés nélkül magasabb színvonalú szálláshelyet biztosítani (továbbiakban: „Helyettesítő Szolgáltatás”). A Helyettesítő Szolgáltatásnak az eredeti szolgáltatás alapvető jellemzőinek meg kell felelni (száma, komfort fokozat, a szálláshely elhelyezkedése, földrajzi távolság, településen belüli elhelyezkedés, önálló használatú területek). A Helyettesítő Szolgáltatás igénybevételének esetleges plusz költségei a Partnert terhelik (pl: az eredeti és alternatív szállás közötti árkülönbözet, a Foglalással érintett Felhasználó utazási többletköltségének a megtérítése, vagy az alternatív szálláshelyre való utaztatása, stb.). A Felhasználó nem köteles a Helyettesítő Szolgáltatás elfogadására. Amennyiben a Felhasználó a Helyettesítő Szolgáltatás helyett egy magasabb értékű szolgáltatást választana, akkor a Felhasználó köteles a Helyettesítő Szolgáltatás és a Felhasználó által választott magasabb értékű szolgáltatás közötti árkülönbözetet megtéríteni.

 4. Amennyiben a Partner által nyújtott szolgáltatás nem felel meg a Foglalásban vagy a Felhasználóval megállapodott módosított Szerződésben foglalt szolgáltatásnak, vagy a Partner nem tud Helyettesítő Szolgáltatást nyújtani, vagy azt a Felhasználó nem fogadja el, a Partner köteles a Felhasználót kártalanítani, illetve kompenzálni a Felhasználót a fentiekkel kapcsolatban ért minden hátrányos következményért, kárért és költségéért. A Felhasználót megillető kompenzációt, kártalanítást az esemény bekövetkezésekor kell teljesíteni. 

VII. Visszaigazolt Foglalás törlése

 1. A Felhasználó elfogadott Foglalását a Partner jelzése alapján a Szallas.hu Zrt. az alábbi – vagylagos – feltételek teljesülése esetén a Felhasználó lemondásának veszi, és a Felhasználó előzetes tájékoztatását követően jogosult törölni:

 • ha a Felhasználó a foglalási folyamat során nyilvánvalóan nem valós adatokat adott meg;

 • ha a Partner a Foglalás visszaigazolásában a Foglalást díjfizetéshez kötötte (előleg) és az a megadott határidőig nem teljesült, a Partner jogosult, de nem köteles Szerződéstől elállni;

 • ha az érkezés napján a Felhasználó nem érkezik meg bejelentkezési időn belül, kivéve, ha a Felhasználó előre jelezte, hogy később érkezik;

 • ha a Felhasználó az általa megadott elérhetőségi adatok egyikén sem elérhető a Partner és a Szallas.hu Zrt. számára – többszöri próbálkozás ellenére sem, és kapcsolatfelvétel hiányában a Foglalás nem teljesíthető;

 • ha a Felhasználónak a foglalási folyamat során megadott adataival korábban legalább három alkalommal, a Felhasználó hibájából, meghiúsult a Foglalás (pl. a Felhasználó nem érkezett meg a lefoglalt szálláshelyre, Foglalásait legalább 90% arányban lemondja), úgy a Partner visszajelzése vagy kérése alapján a Szallas.hu Zrt. jogosult a Felhasználó Foglalását törölni;

 • ha a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek 10. pontját, valamint fizetésre vonatkozó VIII-IX. fejezeteit, szerzői jogra vonatkozó XIV. fejezetét vagy a felhasználó felelősségére vonatkozó XVI. fejezetét megsértette;

 • ha természeti katasztrófából eredő vis maior esemény következik be (műszaki meghibásodás nem tekinthető vis maiornak), vagy kereskedelmi, gazdasági szankciók, embargók, jogi korlátozások alkalmazására kerül sor;

 • ha korábbi szálláshasználat során elkövetett csalás vagy lopás (vagy ilyen bűncselekmények miatt) a Felhasználó ellen eljárás indult és erről a Partner vagy a Szallas.hu Zrt. tudomást szerez;

 • ha olyan gyanús Foglalás(ok)ról van szó, amelyekről alappal feltételezhető, hogy nem a Felhasználó tényleges igényeinek kielégítésére szolgálnak; vagy azokat jogszabályi előírások megkerülése érdekében kezdeményezték;


 1. Ha a Foglalás törlésre került, akkor a Partner részéről már nem áll fenn a szállás biztosítására vonatkozó kötelezettség.

 2. A Szallas.hu Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint, a jelen Felhasználási Feltételek 10. pontjának, valamint a Szerződés lemondására/módosítására vonatkozó VI. fejezetének, a fizetésre vonatkozó VIII-IX. fejezeteinek, a felhasználói értékelésekre vonatkozó XIII. fejezetének, a szerzői jogra vonatkozó XIV. fejezetének vagy a felhasználó felelősségére vonatkozó XVI. fejezetének megsértése esetén egyes Felhasználókat előzetes értesítést követően, maximum egy éves határozott időtartamra kitiltson a Szallas.hu Platformon keresztül elérhető szolgáltatások felhasználói közül. A kitiltott Felhasználóknak tilos megkísérelni a Szallas.hu Platform használatát más név alatt vagy másik felhasználón keresztül a kitiltás időtartama alatt.


VIII. Általános fizetési feltételek

 1. A szálláshely adatlapján feltüntetett információk szerint a Foglalás díjának kiegyenlítése történhet (i) a szálláshely helyszínén a Partner által megadott fizetési módokon, (ii) közvetlenül a Partner részére történő átutalással vagy (iii) a Szallas.hu Platform segítségével a Partner részére (a (iii) lehetőség a továbbiakban: „Online Fizetési Szolgáltatás”). A szálláshelyek között az elérhető fizetési módokban eltérés lehetséges. 

 2. Közvetlenül a Partner részére történő átutalás esetén a Partner a fizetéshez szükséges banki adatokat a Foglalás elfogadásának részeként megküldi a Felhasználó részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szallas.hu Zrt.-nek ebben az esetben nincs módja közvetlenül ellenőrizni, hogy a Partnerhez megérkezett a Felhasználó által átutalt díj, a Szallas.hu Zrt. az átutalásról visszaigazolást vagy megerősítést nem kap. Amennyiben a megadott fizetési határidőn belül a Foglalás elfogadásában jelzett befizetés nem történik meg a Felhasználó részéről, akkor a Partner jelzése alapján a Szallas.hu Zrt. az elfogadott szálláshely Foglalást törölheti. A Felhasználó köteles a foglalás visszaigazolásában megjelölt kötbért megfizetni a Partner felé, ha az előleg beérkezésének elmaradása miatt olyan időpontban kerül sor a Foglalás törlésére, amikor a lemondás bejelentése már kötbér fizetési kötelezettséggel járt volna.

 3. Egyes Partnerek foglaltságuk vagy foglalási szabályzatuk függvényében, a Foglalás feltételeként előírhatják, hogy a Felhasználó köteles megadni bankkártya adatait. A bankkártyának nevezett fizetőeszköz elsősorban dombornyomott kártyát jelent, de bizonyos Partnerek már akár az elektron típusú kártyát is elfogadják. Ilyen típusú Foglalás esetében a Felhasználó által megadott bankkártya adatokat eljuttatjuk a Partner részére, ahol a kártya érvényességét ellenőrizhetik. A bankkártya adatok védelme és titkosítása érdekében "Secure Socket Layer (SSL)" technológiát alkalmazunk a Szolgáltatás során.

 4. A Partnerek a Foglaláskor közölt szállásdíjon felül közvetlenül is felszámíthatnak egyéb díjakat (pl. energiahasználati díjat, poggyászkezelési díjat, újságkihordási díjat, szobai széfek díját, turisztikai díjakat, takarítási díjakat). Azt, hogy a Foglalásnál feltüntetett díj milyen díjakat és költségeket tartalmaz (pl. adók, takarítás vagy wellness szolgáltatás), minden esetben a Partner döntésén múlik, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Felhasználó minden esetben megkapja a Foglalás véglegesítését megelőzően. A Partnerek extra díjainak meghatározása kívül esik a Szallas.hu Zrt. hatáskörén. Az igénybe vehető szolgáltatásokról, azok díjazásáról a Partnerek szálláshely adatlapján vagy a Partnerek saját weboldalán tájékozódhat a Felhasználó, az ott közölt információk tartalmáért vagy esetleges hiányosságáért a Szallas.hu Zrt. felelősséget nem vállal.


IX. Online Fizetési Feltételek

 1. Online Fizetési Szolgáltatás esetén a Szallas.hu Zrt. a Partner megbízása alapján a Felhasználótól a Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként (technikai teljesítési segéd) átveszi a Partner és a Felhasználó között a Foglalás eredményeként létrejött Szerződés alapján a Partnernek járó előleget vagy az előleget meghaladó összegeket. Az Online Fizetési Szolgáltatás csak magyarországi szálláshelyek esetében vehető igénybe, amennyiben az adott Partnernél az Online Fizetési Szolgáltatás funkció választható.

 2. A Szallas.hu Zrt. a Partner meghatalmazása alapján eljárva intézkedik, hogy a Felhasználó által (átutalással, bank- vagy hitelkártyával vagy SZÉP Kártyával) megfizetett összeg a Felhasználó számlájáról a Szallas.hu Zrt. erre a célra elkülönített óvadéki számláján, mint gyűjtőszámlán kerüljön jóváírásra. Erre tekintettel a Felhasználó csak olyan fizetési módot tud alkalmazni, amely lehetőséget biztosít számára Magyarországon magyar forintban vezetett bankszámlára történő átutalásra, a rendszer kizárólag magyar forint pénznemet kezel. Amennyiben a Partner ettől eltérő pénznemben állapítja meg a szálláshely ajánlatában a részére fizetendő összegeket, úgy a Foglalás pillanatában a Szallas.hu Zrt. az adott összeget átváltja, és a Magyar Nemzeti Bank előző napi árfolyamán és magyar forintban vonja le megadott összeget a Felhasználótól. A fentiekkel kapcsolatban a Partner sem árfolyamkülönbözet címén sem egyéb jogcímen nem jogosult semmilyen költséget vagy díjat érvényesíteni a Felhasználóval szemben.

 3. Az Online Fizetési Szolgáltatás keretében a Szallas.hu Zrt. azt biztosítja, hogy a Felhasználótól a Partnernek járó összegeket a Felhasználó megfizethesse:

 • banki átutalással;

 • bank- és hitelkártyával; vagy 

 • a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti Széchenyi Pihenő Kártyával (továbbiakban: „SZÉP Kártya”).

 1. A Felhasználó által minimálisan fizetendő összeg a szálláshely foglalási oldalán meghatározott előleg összege; de a Felhasználó jogosult ennél magasabb összeget fizetni. A Szallas.hu Zrt. visszautalja a Felhasználó (küldő) számlájára a Felhasználó által fizetett összegnek azt a részét, amely a Foglalás alapján létrejött Szerződés szerint meghaladja a Partnernek járó összegeket. Amennyiben a Partner az ajánlatában meghatározott előlegfizetést a Felhasználó határidőben nem teljesíti, az a Szerződéstől való elállást jelent, és a Felhasználó Foglalása automatikusan törlésre kerül, kivéve a következő esetet. Ha a Felhasználó által fizetett összeg maximum 100,- Ft híján nem éri el a szálláshely foglalási oldalán meghatározott előleg összegét, a Foglalás nem kerül törlésre és a különbözetet a Felhasználó köteles megfizetni bármely, a jelen Felhasználási Feltételek által lehetővé tett módon (pl. Online Fizetési Szolgáltatás igénybe vételével, vagy a szálláshelyre történő megérkezést követően közvetlenül a Partner részére).

 2. Amennyiben a Felhasználó a Foglalást módosítja és ez a Szallas.hu Zrt. számára ismert, akkor a Szallas.hu Platform automatikusan leköveti a következő változásokat: a Foglalás teljes bruttó ellenértékének változása, előleg esedékességének változása és a jogszerű lemondás esetén a Partner részére járó összeg változása. Amennyiben a módosítás következtében a Foglalás teljes bruttó ellenértéke a már befizetett előleg összege alá csökkenne, akkor a rendszer az előleget a Foglalás új teljes bruttó ellenértékének mértékére csökkenti; az ezen felüli összeg pedig a Felhasználó részére visszajár attól, aki ezt az összeget birtokában tartja (a visszafizetés időpontjától függően: Szallas.hu Zrt. vagy Partner).

 3. Partner a befizetett összegekről a Felhasználó felé előleg- és végszámlát állít ki.

 4. A Partner a Foglalás teljes bruttó ellenértékének a Felhasználó által az Online Fizetési Szolgáltatás keretében még meg nem fizetett részét, illetve a helyszínen igénybe vett, a foglalási érték részét nem képező szolgáltatások ellenértékét számlázhatja a Felhasználó felé. 

 5. SZÉP kártyával történő fizetés kivételével a Szallas.hu Zrt. nem vesz részt Partner és Felhasználó közötti kártérítési ügyben. Amennyiben SZÉP kártyával történő fizetés esetén a Partnernek a Felhasználó felé kártérítési kötelezettsége keletkezik, köteles azt a Szallas.hu Zrt. részére jelezni, az összeget pedig a Szallas.hu Zrt. bankszámlájára utalni. A Szallas.hu Zrt. köteles a Felhasználó részére visszatéríteni az összeget a Felhasználónak ugyanarra a számlájára, amelyről az adott Foglalás tekintetében az eredeti kifizetés érkezett a Szallas.hu Zrt. erre a célra megadott bankszámlájára.


X. Árgarancia

 1. A Szallas.hu Zrt. folyamatosan arra törekszik, hogy a Felhasználók számára az elérhető legkedvezőbb árakat biztosítsa.
  Amennyiben a Felhasználó a Szallas.hu Zrt. által működtetett Szallas.hu Platformon keresztül történt Foglalást követően azonos foglalási feltételek mellett alacsonyabb áron tudja lefoglalni ugyanazt a szálláshelyet, akkor a „Legjobbár garancia” értelmében a Szallas.hu Zrt. megtéríti a Felhasználónak a Foglalás ára és az alacsonyabb ár közötti különbséget, amennyiben a különbség eléri vagy meghaladja a foglalási érték 1%-át. „Legjobb ár garancia” szolgáltatás érvényesítése tekintetében az alábbi szálláshely tekinthető azonosnak a Foglalásban szereplővel:

 • Ugyanazon szálláshelyen található;

 • A Felhasználóval szerződő fél megegyezik a szálláshely üzemeltetőjével;

 • Azonos a tartózkodási időpont (érkezés és távozás időpontja);

 • Azonos a szoba/ágy típus; azonos a felszereltség (műszaki és kényelmi szolgáltatások, stb.)

 • Azonosak a fizetési feltételek, az előre fizetéssel és/vagy foglalóval kapcsolatos előírások, amennyiben a Partner alkalmaz ilyeneket;

 • Azonos a lemondási és módosítási szabályzat.

 1. A Szallas.hu Zrt. köteles a beérkezett ’Legjobb ár garancia’ igény vizsgálatát és ellenőrzését 48 órán beül elvégezni, és annak eredményéről az igény bejelentőjét értesíteni. A ’Legjobb ár garancia’ igénybejelentéssel érintett azonos szálláshelynek foglalhatónak kell lennie, amikor munkatársaink ellenőrzik az elérhetőséget. A „Legjobb ár garancia" alkalmazhatóságát kizárja:

 • Egyéni árak;

 • Csomagárak vagy promóciós árak (early bird, last minute, stb.);

 • Utazási csomag részeként értékesített szállodai szobák;

 • Ha az árkülönbség abból adódik, hogy a lefoglalt szállás Foglalása és díjának kifizetése eltérő pénznemben történik (árfolyamváltozás);

 • Olyan árak, amelyek nem mindenki számára érhetők el, pl.:

  • Kedvezményes árak vállalatoknak;

  • Csoport- vagy konferenciaárak;

  • Klubtagsághoz kötött árak (pl. AAA vagy AARP árak);

  • Hűségprogramok;

  • Szervezetek esetében, ahol az árak egy speciális csoportot céloznak meg, és nem mindenkinek szólnak.

 1. A "Legjobb ár garancia" program csak az elfogadott Foglalásokra vonatkozik. A Felhasználónak a "Legjobb ár garancia" érvényesítéséhez az alábbi adatokat és információkat kell a Szallas.hu Zrt.-nek elküldenie a szallas@szallas.hu címre e-mailen – a Tárgy mezőben a 'Legjobb ár garancia' megjelöléssel:

 • A Felhasználó érintett szállásra vonatkozó Szallas.hu foglalási azonosítója;

 • A weboldal címe és linkje, ahol a hivatkozott alacsonyabb árat találta;

 • A szálloda, a város és az ország neve; képernyőfelvétel, fotó vagy PDF file arról a weboldalról, ahol a Foglalásban szereplő szállással azonos szállás látható.

 1. A foglalási folyamatot a Felhasználónak ezen az oldalon is el kell végeznie – de nem kell véglegesítenie a Foglalást. Amennyiben azonban a Foglalás véglegesítésénél a Partner további díjakat számol fel és ez okozza az árkülönbséget – és erre a Szallas.hu Zrt. által elvégzett ellenőrzéskor fény derül – úgy a Szallas.hu Zrt. nem kötelezhető a ’Legjobb ár garancia’ alkalmazására.

 2. A “Legjobb ár garancia” program nem vonható össze egyéb ajánlatokkal vagy kedvezményekkel.


XI. Regisztráció

 1. Szallas.hu Zrt. lehetőséget ad a Felhasználó számára a Szolgáltatás keretében regisztrációra, amely egyedi felhasználói tárhely, ún. saját fiók (továbbiakban: „Fiók”) létrehozatalát eredményezi. A Fiókot a Felhasználó a Szallas.hu Platformon keresztül belépve érheti el regisztrációt követően. 

 2. Regisztráció kezdeményezése történhet a Felhasználó adatai megadásával vagy Facebook connect szolgáltatás használata révén a Szallas.hu Platformon keresztül. Regisztráció kezdeményezését követően a Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címre megerősítő linket tartalmazó e-mail üzenetet kap, amelyen keresztül 15 napon belül véglegesítheti a regisztrációját. A megerősítésre nyitva álló idő alatt Szallas.hu Zrt. emlékeztető e-mail üzeneteket küld a regisztráció sikerességének biztosítása érdekében (első emlékeztető e-mail a 7. napon, a második a 14. napon), Facebook connect szolgáltatás használata esetén nincs szükség a regisztráció megerősítésére. A regisztráció megerősítésének hiányában a regisztrációkor megadott adatokat Szallas.hu Zrt. törli, a Fiók nem jön létre.

 3. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a Fiók eléréséhez használt titkos jelszavát titokban tartsa, és mindent megtegyen annak érdekében, hogy az ne juthasson illetéktelen személyek tudomására. A Felhasználó felelőssége továbbá, hogy a titkos jelszót csak olyan személyek ismerhessék meg és használhassák, akik a Felhasználó meghatalmazása alapján a Felhasználó nevében és képviseletében jognyilatkozat tételére jogosultak. A jelen pont megsértésével keletkező kárért kizárólag a Felhasználó felelős.

 4. A Fiókban az alábbi menüpontok találhatók:

 • Adataim: Ezen a felületen tartja Szallas.hu Zrt. nyilván a Felhasználó által regisztrációkor vagy egyes Foglalásokkor megadott adatait, amelyek köre további adatok hozzáadásával bővíthető vagy egyes adatok módosíthatók. Az adatok megőrzése a későbbi foglalási folyamatok felgyorsítását, és ezáltal a felhasználói élmény fokozását segítik elő.

 • Foglalásaim: A Felhasználó itt megtalálhatja az összes Szallas.hu Platformon kezdeményezett Foglalásának részleteit, így a még le nem utazott Foglalások mellett a regisztráció időpontjától kezdődően végrehajtott korábbi Foglalásait, beleértve a lemondott utazásokat is. A még le nem utazott Foglalások mellett megtalálhatóak az ajándék kedvezménykuponok is, melyek letölthetők az utazás utolsó napjáig.

 • Szallas.Klub: Ebben a menüpontban a Felhasználó megtekintheti és nyomon követheti a törzsvásárlói program során keletkezett, felhasznált, jóváírt vagy elveszített útitallérok számát, értékét, a keletkezés, felhasználás, jóváírás, törlés dátumát, az ahhoz kapcsolódó eseményt, valamint a megtekintés időpontjában az útitallérok egyenlegét. Itt van lehetőség a programból való kilépésre, amely következőben a Felhasználó elveszíti az addig megszerzett útitallérjait. A törzsvásárlói program további részletei a Felhasználási Feltételek részét képező 1. számú mellékletben találhatók.

 • Kedvenceim: A Felhasználó a kedvencként megjelölt szálláshelyekből korlátlan számban és terjedelemben gyűjteményeket állíthat össze a Felhasználó által megadott gyűjtőnév vagy a Szallas.hu Zrt. által felkínált név alatt.

 • Kijelentkezés: A menüpontra kattintva a Felhasználó kijelentkezik a Fiókból, a továbbiakban nem belépve használja a Szallas.hu Platformot.

 1. A Felhasználónak bármikor lehetősége van a Fiók törlésére. Ebben az esetben a Fiókban keletkezett és tárolt adatokat töröljük, kivéve egyes adatokat, amelyek tárolásának feltételeire az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.


XII. További szolgáltatások

 1. A Weboldalon található szálláshely adatlapot és annak tartalmát a Felhasználó szabadon megoszthatja ismerőseivel facebook megosztással, facebook üzenettel vagy a vágólapra másolt link segítségével. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szallas.hu Zrt. vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.

 2. A Felhasználó a Weboldalon feliratkozhat hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím megadása). A hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél alján található link lekattintásával, valamint a Szallas.hu Zrt.-nek küldött elektronikus vagy postai levélben lehetséges. A hírlevéllel kapcsolatos további információkat a Szallas.hu Zrt. Adatkezelési Tájékoztatójában találhat.

 3. A Foglalás sikeres leutazásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Szallas.hu Zrt. e-mailben felkéri a vendégértékelési nyomtatvány kitöltésére, amelyet egy vagy több emlékeztető e-mail követhet (utazást követő 1. napon, kitöltés hiányában a 8. napon, ezt követően kitöltés hiányában a 28. napon). A vendégértékelési nyomtatvány kitöltése opcionális. A visszaigazolással és a vendégértékeléssel kapcsolatos üzenetek (e-mailek) a Szallas.hu Zrt. rendes üzletviteléhez és a Szolgáltatás színvonalának fenntartásához szükségesek, és nem részei a hírleveleknek vagy a marketing e-maileknek, amelyekről le lehet iratkozni.

 4. A Szallas.hu Platformon a Szallas.hu Zrt. lehetőséget biztosít harmadik fél által biztosított térkép szolgáltatás, a Szallas.hu Applikáció esetében pedig útvonalkereső szolgáltatás használatára is annak érdekében, hogy a Felhasználó az aktuális tartózkodási helyétől kiindulva a kiválasztott szálláshelyre történő eljutás útvonalát megtervezhesse. A Szallas.hu Zrt. a megjelenített útvonalterv és térkép tartalmáért, használhatóságáért, esetleges műszaki hibáiért semmiféle felelősséget nem vállal. Szallas.hu Zrt. a funkció biztosítása során lokációs adatokat nem gyűjt, azokat kizárólag a térkép- és útvonalkereső szolgáltatást nyújtó harmadik személy kezeli.

 5. A Szallas.hu. Zrt. jogosult arra, hogy a Szolgáltatásával összefüggésben "Nyereményjátékot", vagy „Akciót” szervezzen. Erről a Szallas.hu Zrt. minden esetben külön tájékoztatást nyújt a Felhasználók számára.


XIII. Felhasználói értékelések

 1. A Felhasználók a Foglalás sikeres leutazása esetén az igénybe vett szállások, meglátogatott települések és látványosságok vonatkozásában véleményeket, értékeléseket (a továbbiakban együttesen: „Felhasználói Tartalmak”) tehetnek közzé a Szallas.hu Platformon, illetve a Szolgáltatással kapcsolatban is értékelést adhatnak a Szallas.hu Zrt. részére. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Felhasználási Feltételek részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz (2. számú melléklet). A Szallas.hu Zrt. csupán akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak kifogásolható tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szallas.hu Zrt.  a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról vagy szerkesztéséről, részleges törléséről.

 2. A Szallas.hu Zrt. fenntartja a jogot, hogy bármilyen véleményt a saját belátása szerint, a Tartalmi szabályzat (2. számú melléklet) szerint lefordítson, megszerkesszen, módosítson, visszautasítson vagy eltávolítson. A Felhasználók által elküldött tartalmakat a Szallas.hu Zrt. nem köteles bizalmasan kezelni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Partner jogosult a Felhasználó által adott értékelésre nyilvános kommentárban válaszolni. A Szallas.hu Zrt. ebben az esetben is jogosult az értékelés szövegét ellenőrizni és lerövidíteni, vagy akár eltávolítani. A Szallas.hu Zrt. nem végzi el az értékelés helyesírási ellenőrzését és a lényeges kijelentések módosítását, a Felhasználó kötelezettsége, hogy amennyire lehetséges, az értékelés során maradjon tárgyilagos. Sértő vagy jogsértő értékelés közzététele nem megengedett.

 3. A Felhasználó felelős és köteles a Szallas.hu Zrt.-t mentesíteni minden olyan igénnyel és kárral szemben, amely abból keletkezik, hogy a Felhasználó a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó rendelkezéseket megszegi.


XIV. Szerzői jogok

 1. Mindazon tartalom, ami a Szallas.hu Zrt. Platformon megjelenő tartalom (ideértve design-t, layoutot, grafikát és egyéb látványelemeket anyagokat, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, azok megvalósítást) a Szallas.hu Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonát (továbbiakban: „Szallas.hu Szellemi Termék”) képezi, kivéve (i) a Partner által feltöltött tartalmakat; (ii) a Felhasználói Tartalmakat; és (iii) Szallas.hu Zrt. Platformon feltüntetett a Szallas.hu Zrt.-től eltérő személyek védjegyeit, és egyéb tartalmait.     

 2. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Szallas.hu Zrt. Szellemi Terméket a Szallas.hu Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

 3. Bármely Felhasználótól származó és a Szolgáltatással kapcsolatos, Szallas.hu Zrt.-nek küldött, átadott vagy egyéb módon jelzett visszajelzés, megjegyzés, kérés esetén a Felhasználó elfogadja és visszavonás nélkül hozzájárul, hogy a Szallas.hu Zrt. a visszajelzést, megjegyzést vagy kérést a Szolgáltatás módosítása vagy javítása érdekében ingyenesen, feltétel nélkül és bármilyen formában felhasználhatja.


XV. Felelősségkorlátozás

 1. Tekintettel arra, hogy a Szallas.hu Zrt. a Szolgáltatást a Felhasználó felé térítésmentesen nyújtja, a Ptk. 147. § (1) bekezdése szerint a Szallas.hu Zrt. kizárólag akkor felel a Szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárért, ha a Felhasználó bizonyítja, hogy a kárt szándékos szerződésszegéssel okozta, vagy elmulasztotta a tájékoztatást a Szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a Felhasználó nem ismert. A Ptk. 147. § (2) bekezdése szerint a Szallas.hu Zrt. a Felhasználó vagyonában a Szolgáltatással okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha a Szallas.hu Zrt. magatartása nem volt felróható (többek között nem felróható a Szallas.hu Zrt. magatartása a Felhasználási Feltételek 60. pontjában meghatározott esetekben, valamint a következő mondatban írtak esetében). Mivel a Szallas.hu Zrt. a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szallas.hu Zrt. nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 2. A Szallas.hu Zrt. a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott Szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

 3. A Szallas.hu Zrt. – ideértve, de arra nem korlátozva: vezető tisztségviselője, alkalmazottja, képviselője és ügynöke, továbbá bármely egyéb (az oldal és tartalmának létrehozásával, szponzorálásával és promóciójával foglalkozó) partnere - nem vállal felelősséget

 • bármely pontatlanságért vagy hiányosságért a leíró információkban (az árakat, kiadó szobákat és rangsorolásokat beleértve), melyet a Partner nyújtott a Szallas.hu Zrt. részére,

 • a Partner által nyújtott szolgáltatásokért vagy kínált termékekért, illetve

 • bármely személyes sérülésért, halálesetért, anyagi kárért, vagy egyéb közvetlen, közvetett, különleges, következményekkel vagy büntetéssel járó károkért, veszteségekért vagy költségekért, melyet a Felhasználó elszenvedett vagy amiért fizetnie kellett, legyen szó törvényes cselekedetekről, hibákról, viszályokról, súlyos gondatlanságról, szándékos félrevezetésről, mulasztásokról, végrehajtás elmaradásáról, megtévesztésekről, kárról vagy szigorú kötelezettségről, melyek (teljes egészében vagy részben) a Partnernek tulajdoníthatók, beleértve bármely lemondást, túlfoglalást, sztrájkot, kényszerhelyzetet vagy bármely olyan eseményt, mely a Szallas.hu Zrt. hatáskörén kívül esik.

 1. A Partner által közzétett információk valódiságáért a Partner felel, Szallas.hu Zrt. az ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősségét kizárja.

 2. A szálláshelyek különböző szempontok szerint kerülnek értékelésre (csillagok, értékelések stb.). A Szallas.hu Zrt. nem vállal felelősséget a Szallas.hu Platformon feltüntetett szálláshelyekre vonatkozó felhasználói értékelésekért vagy besorolásáért (csillagbesorolás), továbbá a Szallas.hu Zrt. nem vállal felelősséget a szálláshelyek minőségével, állapotával vagy megfelelőségével kapcsolatban. A szálláshely – jellemzően hotelek – csillag-besorolása és a felhasználói értékelések csak tájékoztatás céljára szolgálnak, a Szallas.hu Zrt. nem vállal kötelezettséget a csillag-besorolás vagy a felhasználói értékelések ellenőrzésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a csillag-besorolás csak az adott szálláshelyen várható kényelmi szintet jelzi, és a magasabb csillag-besorolás általában magasabb szintű komfortfokozatot és igénybe vehető szolgáltatásokat jelöl. A csillag-besorolások a helyszín, az elérhető alternatívák, a helyi piaci viszonyok, gyakorlatok vagy egyéb körülmények alapján nagyon különbözőek lehetnek. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a fenti körülmények miatt egy adott ország vagy város csillag-besorolása nem hasonlítható össze egy másik ország vagy város ugyanolyan csillagbesorolásával. A csillag-besorolás nem feltétlenül tükrözi a szálláshelyen elérhető összes szolgáltatást vagy igénybe vehető lehetőséget. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások vagy specialitások nem érhetők el minden szobában vagy az összes, adott csillag-besorolású szálláson. Részletesebb információ a Partnerek által fenntartott saját weboldalakon vagy az adott szállás külön adatlapján találhatóak. Amennyiben vannak olyan különleges szolgáltatások vagy speciális lehetőségek, amelyek a Felhasználó számára különösen fontosak, úgy azokat a keresési feltételek között tudja megadni (pl. ellátás, wellness, műszaki felszereltség, járulékos szolgáltatások, WIFI, parkoló, baba- vagy állatbarát stb.)

 3. A Felhasználó által kért ajánlat, és kezdeményezett Foglalás kizárólag Partner és a Felhasználó között eredményezheti szállás igénybevételére vonatkozóan szerződéses kapcsolat létrejöttét, Szallas.hu Zrt. ezen jogviszonyokban félként nem vesz részt. Kérjük, minden esetben tájékozódjon a lemondási feltételekről!

 4. A Szallas.hu Platform használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szallas.hu Zrt. felelősséget nem vállal, függetlenül attól, hogy a hiányos adatközlés a Partnernek vagy a Felhasználónak, vagy egyik félnek sem felróható.

 5. A Szallas.hu Platform harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szallas.hu Zrt.      tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Szallas.hu Platformról. Ezen felül a Szallas.hu Zrt. az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 6. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szallas.hu Zrt. kizár minden felelősséget a Felhasználó által közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó vagy Partner magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.


XVI. Felhasználó felelőssége

 1. A Felhasználó a Szolgáltatást csak jóhiszemű és törvényes ajánlatkérések vagy Foglalások céljából használhatja, és a Szolgáltatás használatával vállalja, hogy nem végez spekulatív, hamis vagy megtévesztő Foglalásokat, illetve a valódi igényt meghaladóan nem foglal le szálláshelyeket. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával vállalja, hogy a Foglaláskor megadott személyes adatait, az elérhetősége érdekében megadott adatok, valamint fizetésre vonatkozó információk helyesek. A megadott adatok pontatlanságából eredő bármilyen kárért kizárólag a Felhasználó felelős.

 2. Felhasználó vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a Szallas.hu Zrt. nyilvános tájékoztatásait, illetve a Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató módosításait.

 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szallas.hu jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szallas.hu Zrt. megtilthatja a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételét, illetve a Szallas.hu Zrt. jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a      Szallas.hu Zrt.-vel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a      Szallas.hu Zrt. által megkövetelt intézkedést megtenni és a      Szallas.hu Zrt.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely      a      Szallas.hu Zrt.-t a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.


XVII. A Felhasználási Feltételek hatálya

 1. A jelen Felhasználási Feltételek a Felhasználási Feltételek elején megjelölt dátumtól kezdődően alkalmazandók a Felhasználási Feltételek módosításáig vagy hatályon kívül helyezéséig azokra a Szerződésekre, amelyek a jelen Felhasználási Feltételek alapján és annak hatálya alatt keletkeznek.

 2. A Szallas.hu Zrt. fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti. 

 3. A jelen Felhasználási Feltételek bármely módosítását a Szallas.hu Zrt. a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően elektronikus levél formában tájékoztatja regisztrált felhasználóit és még leutazás előtt álló, aktív szerződéssel rendelkező felhasználóit. A Felhasználási Feltételek módosítását követően a Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja a Felhasználási Feltételek módosítását. A Felhasználási Feltételek szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ideértve a tartalmi részletezést is) nem minősül a Felhasználási Feltételek módosításának. Nem minősül a Felhasználási Feltételek módosításának az sem, ha a Szallas.hu Zrt. saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált Felhasználási Feltételek közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített Felhasználási Feltételek közlése, illetve közzététele, amely esetekben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, a Felhasználási Feltételekre egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 4. A Szallas.hu Platform és a Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: a nyereményjáték szabályzat, akciókra vonatkozó tájékoztató), valamint a jelen Felhasználási Feltételekben hivatkozott egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Felhasználási Feltételek részét képezik és külön elfogadás nélkül is kötelezően alkalmazandók minden Felhasználó esetében.

 5. A jelen Felhasználási Feltételeknek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szallas.hu Zrt. oly módon gondoskodik, hogy a Felhasználási Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a Szallas.hu Platformon közzétételre kerül, illetve a Felhasználó számára a hozzáférés mindenkor biztosított. 

 6. A Felhasználási Feltételekben a Szallas.hu Zrt. részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Szallas.hu Zrt. a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető joglemondásként.

 7. Bármely, a Szallas.hu-tól különböző weboldalnak (Facebook.com, Google, stb.) a Szallas.hu weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.


XVIII. Adatvédelem

 1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Szallas.hu Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója nyújt bővebb információt, amely elétherő a https://szallas.hu/adatvédelem aloldalon.


XIX. Ügyfélszolgálat

 1. A Szallas.hu Zrt. elvárja Partnereitől, hogy a Felhasználóknak magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, és a Felhasználókkal folytatott kommunikáció minden esetben udvarias és segítőkész legyen, továbbá, hogy a Partner által az oldalon megjelenített információk a valóságnak megfeleljenek. Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatással vagy a Foglalással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, panasza, kérdése van, azt közvetlenül közölheti a Szallas.hu Zrt.val az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: szallas@szallas.hu
Telefon: +36 30 / 344-2000

 1. A Szallas.hu Zrt. a - fenti csatornákon beérkezett - panasz kivizsgálását azonnal megkezdi és szükség szerint orvosolja. A panasz megválaszolásának és megoldásának lehető legrövidebb idejére törekszik, de maximum, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

 2. A Szallas.hu Zrt. jogosult a Partner által még meg nem válaszolt ajánlatkérések, foglalás előjegyzések és lemondások kapcsán, illetve más egyéb, a Szallas.hu Platform működéséhez kapcsolódóan a Felhasználóval telefonon, sms-ben, vagy bármilyen, a rendszerben rögzített kapcsolattartásra alkalmas eszköz útján felvenni a kapcsolatot.

 3. A Szallas.hu Zrt. jogosult felvenni a kapcsolatot a Felhasználókkal, hogy:

 • tájékoztassa a Felhasználó és a Partner közötti Szerződés fennállásáról és az abból eredő kötelezettségekről;

 • tájékoztassa a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével összefüggő információkról;

 • információt egyeztessen vele a Foglalásával és az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 1. A Szallas.hu Zrt. nem köteles, de jogosult, a Felhasználó által bejelentett panaszok kapcsán a Partnerrel felvenni a kapcsolatot és kivizsgálni a Felhasználó bejelentését.     1. számú melléklet

Szallas.Klub törzsvásárlói Program

A Szallas.hu Zrt. Szallas.Klub törzsvásárlói programjában a felhasználó útitallérokat (pontokat) gyűjt a különböző felhasználói cselekvések kapcsán, amely útitallérokat a törzsvásárlói programban részt vevő szálláshelyre történő Foglalás során kedvezmény formájában tud felhasználni. A Felhasználó számára a tagság ingyenes, ugyanakkor Fiók regisztrációhoz kötött. Egy Felhasználó egy email címmel tud Fiókot létrehozni és ehhez a Fiókhoz rendelődik hozzá a törzsvásárlói programban való tagsága. A saját fiók Szallas.Klub menüpontban megtekinthető és nyomon követhető a törzsvásárlói program során keletkezett útitallérok egyenlege. A megszerzett és fel nem használt útitallérok a megszerzéstől számított 365 nap után érvényességüket vesztik és törlődnek a rendszerből.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a felhasználó az utazás előtt a Foglalását a Szallas.hu Zrt. ügyfélszolgálatánál vagy a Weboldalon nem mondja le és nem jelenik meg a szálláshelyen a Foglalással megadott kezdő időpontban, akkor az adott Foglaláskor felhasznált útitallérjait és a Foglalással szerzett útitallérjait is elveszíti.

1. Csatlakozás
A Szallas.Klub törzsvásárlói programhoz külön hozzájárulással tud a Felhasználó csatlakozni abban az esetben, ha rendelkezik Fiókkal, vagyis a fiók regisztrációs folyamatot megerősítette (double opt-in). Amennyiben a Fiók létrehozásakor a Felhasználó hozzájárul a Szallas.Klub törzsvásárlói programhoz való csatlakozáshoz is, akkor a Fiók létrehozatalát megerősítő e-mailben található megerősítés linkre kattintva egyúttal csatlakozik a törzsvásárlói programhoz is. A Fiók megerősítésének hiányában a Fiók létrehozatalával egyszerre kezdeményezett törzsvásárlói programhoz való csatlakozás is semmissé válik. A törzsvásárlói programból a Felhasználó bármikor kiléphet. A Fiók törlése is a programból való kilépést, a felhasználható pontok elveszítését jelenti.

2. Útitallér gyűjtés
A programban a következő felhasználó cselekvésekkel gyűjthető útitallér:

 1. Foglalás bejelentkezett felhasználóként: a teljes foglalási összeg 1%-a
  A Foglalással szerzett útitallérokat a lefoglalt utazás utolsó napját követő napon (03:30-tól) írjuk jóvá, azt megelőzően ideiglenes útitallérokként tartjuk nyilván a saját fiókjában.
  A kerekítés szabályait figyelembe véve, lefele vagy felfele kerekítünk. Például egy 75 621 Ft értékű Foglalás 1%-a 756,21 Ft, amiért 756 útitallért adunk. Ha a foglalási érték 75 678 Ft, akkor 757 útitallért ér.
  Az útitallérok gyűjtése valamennyi belföldi és külföldi szálláshelyeken lehetséges, amely a Szallas.hu Zrt. weboldalán megtalálható.
  Az útitallérokra vonatkozó további szabályokat a Lemondás 4.2. és Noshow 4.4. pontokban talál.

 2. Weblátogatás a Szallas.hu weboldalon bejelentkezett felhasználóként 1 útitallér
  Web látogatásért naponta 1 útitallért írunk jóvá. A látogatáson belül egyéb aktivitásért extra útitallér nem gyűjthető (pl. meglátogatott oldalak száma, az oldalon eltöltött idő).
  Kijelentkezett állapot esetén a saját fiókba való belépést tekintjük weblátogatásnak.

 3. Törzsvásárlói programhoz való csatlakozás 300 útitallér
  A törzsvásárlói programhoz való első csatlakozás alkalmával a Felhasználó 300 útitallért kap. Kilépés utáni további csatlakozás alkalmával ezt az útitallért nem írjuk újra jóvá.

 4. Hírlevél feliratkozás 200 útitallér
  Hírlevél feliratkozással 200 útitallért szerez a Felhasználó. Ha már hírlevél feliratkozó, akkor a programhoz való csatlakozáskor jóváírjuk számára 200 útitallért. Hírlevél feliratkozásért csak egyszer jár az útitallér, tehát hírlevél leiratkozás utáni további feliratkozáskor útitallért nem írunk újra jóvá.

 5. Szallas.hu Applikáció letöltése 200 útitallér
  A Szallas.hu applikáció letöltésével 200 útitallért szerez a Felhasználó. Applikáció letöltéséért csak egyszer jár az útitallér, tehát törlés utáni újra letöltést követően nem írunk újra jóvá


Annak érdekében, hogy az 1. és 2. pontokban említett felhasználói cselekvések a törzsvásárlói programban értékelhetők legyenek, az útitallérrá való átváltásához a Felhasználónak rendelkeznie kell Fiókkal és az interakciókat (Foglalás, weblátogatás) belépett állapotban kell végrehajtania. A kijelentkezett állapotban végrehajtott interakciókért járó útitallérokat utólag nem írjuk jóvá.

Útitallérokat az 1. - 4. pontokban megjelölteken túl más felhasználói cselekvéssel (pl. vásárlás) szerezni nem lehet. Az útitallérok nem átruházhatóak.

3. Beváltás
A felhasználható útitallérokat a Foglalás során kedvezményként tudja beváltani a Felhasználó a Foglalás értékének maximum 50%-ig, kizárólag a törzsvásárlói programhoz csatlakozott szálláshelyeken, amennyiben a Foglalást belépett állapotban kezdeményezi. A programban résztvevő szálláshelyek listája megtalálható a https://szallas.hu/magyarorszag/klub oldalon.

Az útitallérok értéke a beváltásnál: 1 útitallér = 1 Ft.

A foglalási folyamat során a Foglalás véglegesítését megelőzően egy checkbox bepipálásával tudja eldönteni a Felhasználó, hogy szeretné-e felhasználni az útitallérjait vagy sem. A bepipálással a Felhasználó összes rendelkezésre álló útitallérja felhasználásra kerül a foglalási érték maximum 50%-ig, illetve addig a mértékig, ameddig adott Foglalásnál ez lehetséges. A Felhasználó nem tudja módosítani a felhasználandó útitallérok összegét.

A Felhasználó dönthet úgy, hogy Foglalása során nem használ fel útitallért. Ebben az esetben bepipálatlanul hagyja a checkbox-ot.

A Foglalással szerzett útitallérokat mindig bejelentkezett felhasználó kapja, függetlenül attól, hogy a Foglalással érintett tartózkodás nem a Foglalást végző felhasználó, hanem más személy vagy személyek révén valósul meg.

4. Útitallérok felhasználásának további szabályai

 1. Előleg
  A Felhasználó az útitallérjait kizárólag a szálláshely által helyszínen fizetendő összegként megjelölt mértékben tudja felhasználni és más címen nem, így pl. előleg fizetésére az útitallér nem felhasználható.

Az adott szálláshely döntése, hogy kér-e és milyen mértékben előleg utalás. A szálláshely rendelkezhet úgy, hogy a Felhasználónak a teljes foglalási értéket előre kell utalnia (100% előleg). Ha az előleg mértéke 100%, akkor a Felhasználó nem tud útitallérokat felhasználni.

Példa:
Előleg esetén a felhasználást tehát addig a mértékig tudja megtenni a Felhasználó, amíg van útitallér fedezete, vagy a teljes foglalási összeg 50%-ig.

 1. Lemondás
  Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy az utazás előtt lemondja a Foglalását a Szallas.hu Zrt. ügyfélszolgálatánál vagy a Weboldalon, akkor a Foglalással ideiglenesen keletkezett útitallérok értékét töröljük, a Foglaláskor felhasznált mennyiségét pedig újra jóváírjuk. Ebben az esetben az útitallérok érvényességi ideje újraindul.

  Amennyiben a Felhasználó az utazás előtt a Foglalását nem a Szallas.hu Zrt. ügyfélszolgálatánál vagy a Weboldalon mondja le, úgy az 4. pont szerinti Noshow-nak minősül, a pontok törlése az ott részletezettek szerint történik.

 2. Foglalás módosítása

Jelenleg Foglalást módosítani csak a Szallas.hu ügyfélszolgálatán keresztül tud a Felhasználó. Ügyfélszolgálaton keresztüli módosításnál az összegeket újraszámoljuk, és a fenti szabályok szerint a levonható összegeket levonjuk vagy hozzáadjuk a felhasználó egyenlegéhez. Az így megváltozott felhasznált útitallérok mennyiségéről a módosítást visszaigazoló emailből tud értesülni. Foglalás módosítás esetén az útitallérok érvényességi ideje újraindul.

 1. Noshow (meg nem jelenés)

Ha a Felhasználó nem jelenik meg a szálláshelyen a Foglalással megadott kezdő időpontban, akkor a Foglaláskor felhasznált útitallérjait és a szerzett útitallérjait is elveszíti. A Noshow a Szallas.hu Zrt. és a vele szerződött szálláshelyek egyeztetésekor derül ki az utazás végét követő következő hónap 15. napjáig, így az útitallér korrekció is ezzel egy időben fog megtörténni. A Noshow miatt elveszített útitallérok értékét és időpontját a saját fiókban a Felhasználó nyomon követheti.

 1. Kilépés
  A Szallas.Klub törzsvásárlói programból való kilépéskor a Felhasználó a szerzett útitallérjait elveszti, újracsatlakozáskor új egyenlege nyílik.

 2. Útitallérok érvényessége
  A megszerzett és fel nem használt útitallérok a megszerzéstől számított 365 nap után érvényességüket vesztik és törlődnek a rendszerből. Az útitallérok érvényességét a megszerzés időpontjától kezdődő 365 napban számítjuk.

 3. Tájékoztatás a megszerzett, felhasznált és lejárt érvényességű útitallérokról, valamint felhasználásukról:
  A Szallas.hu Zrt. törekszik arra, hogy a Felhasználók számára teljes körű, pontos és naprakész tájékoztatást adjon a megszerzett, felhasznált, törölt vagy lejárt érvényességű útitallérokról

  1. Foglalásnál esetén a Foglalás folyamata során,

  2. a Foglalást visszaigazoló e-mailben,

  3. a Felhasználó saját fiókján belül a Szallas.Klub menüpontban, és

  4. a Fiókon belül a Foglalásaim menüpontban.

 

 


2. számú melléklet

Tartalmi szabályzat     

Küldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó      Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatok cseréjére.     

I. Általános szabályok

 1.      Szallas.hu Zrt. a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információkra magáncélú megőrzés céljából, úgy a Felhasználó köteles gondoskodni a megfelelő mentésről és tárolásról. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a      Szallas.hu Zrt. birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is -      Szallas.hu Zrt. a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

 2. A Felhasználók életkoruk, nemük és családi állapotuk, vagy saját nevük megadásával írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.

 3. A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

 4. Tilos

  1. trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

  2. a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

  3. olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;

  4. személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy emailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

  5. obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

  6. olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);

  7. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a      Szallas.hu Zrt. (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

  8. a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni;

  9. szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)

  10. szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;

  11. más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;

  12. vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;

  13. bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

  14. a      Szallas.hu Zrt. szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;

  15. a Szolgáltatás profiljába nem tartozó reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni;

  16. eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, illetve álláshirdetést közzé tenni;

  17. politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;

  18. olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.     


     II. Moderálási alapelvek     

A Szallas.hu Zrt., amennyiben felhívják erre a figyelmét, moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szallas.hu Zrt. érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetik. A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg. A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szallas.hu Zrt. fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek. A 21 moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket. A moderátorok által alkalmazott következmények:     

- törlés (pl. az alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek);     

- hozzászóló letiltása;     

- hozzászóló IP címének letiltása.