Gold Partnerség Kiegészítő Szerződési Feltételei 2022.04.01-től


1.     Bevezető és általános rendelkezések, fogalmak

 

1.1.  A Szallas.hu Zrt. (3525 Miskolc, Régiposta utca 9., a továbbiakban: Szolgáltató) internetes szállásfoglalási rendszert működtet a http://www.szallas.hu/ weboldalon, továbbá a szálláshelyfoglaláshoz kapcsolódó társult oldalakon.

 

1.2.  A jelen Kiegészítő Szerződési Feltételek (a továbbiakban: KSZF) tartalmazzák a Szolgáltató által az 1.1 pont szerint működtetett internetes szállásfoglalási rendszer (a továbbiakban: Platform) Gold Partnerséghez (a továbbiakban: Partnerség) tartozó partnernek (a továbbiakban: Gold Partner), és a Szolgáltatónak a Partnerséggel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A Partnerség minden Partnerre automatikusan kiterjed, aki a jelen KSZF szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelel.

 

1.3.  A Partnerség tekintetében a KSZF a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) kiegészítése, annak szerves része, a Gold Partnernek és a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit a jelen KSZF csak kiegészíti, azokat nem módosítja a Gold Partner hátrányára.

 

1.4.  Amennyiben a KSZF speciális rendelkezést vagy fogalmat nem határoz meg, úgy a Partnerségre az ÁSZF szabályait és fogalmait kell megfelelően alkalmazni.

 

1.5.  A Szolgáltató a Partnerség keretében kiegészítő szolgáltatásokat nyújt a Gold Partnernek. A Partnerség célja, hogy elősegítse a Gold Partner forgalmának további növelését.

1.6.  Fogalmak:

 

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Partner között online szállásközvetítői és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés feltételeit szabályozó dokumentum, amely a https://szallas.hu/aszf oldalon közvetlenül hozzáférhető.

 

Gold Partner: az a Partner, amely a jelen KSZF szerint részt vesz a Partnerségben.

 

Bázisidőszak Forgalom: a Bázisidőszakban elért, Platformon keresztül a Partner által meghirdetett, kiajánlott és megvalósult, azaz a Vendég, vagy a Vendég jogosítása alapján más személy által igénybe vett szolgáltatásoknak a teljes bruttó ellenértéke.

 

Tárgyidőszak Forgalom: a Tárgyidőszakban elért, Platformon keresztül a Gold Partner által meghirdetett, kiajánlott és megvalósult, azaz a Vendég, vagy a Vendég jogosítása alapján más személy által igénybe vett szolgáltatásoknak a teljes bruttó ellenértéke.

 

Forgalomnövekedés: a Tárgyidőszaki Forgalom és a Bázisidőszaki Forgalom különbözete, amennyiben az pozitív.

   

Szigorú Paritás: az ÁSZF-ben meghatározott Paritást meghaladóan, a kapacitásra vonatkozó információk folyamatos naprakész vezetése, nyilvántartása, illetve ezzel összefüggésben kötelezettség arra, hogy ha a szállás a Gold Partner saját honlapján foglalható, úgy a Platformon is foglalható legyen.

 

Naprakész információ: akkor lehet naprakésznek tekinteni a Platformra feltöltött adatokat, ha a Gold Partner által bármely nyilvánosan hozzáférhető bármely fórumon, adathordozón (így különösen, de nem kizárólagosan bármely nyilvános on-line felületen) közzétett szálláshellyel kapcsolatos adat a Platformon is hozzáférhető, továbbá a Platformon és az azon kívül hozzáférhető adatok egymással megegyeznek.

 

Tárgyidőszak: az 1. számú mellékletben meghatározott időszak.

 

Bázisidőszak: az 1. számú mellékletben meghatározott időszak.    

 

2.     Csatlakozási feltételek, a csatlakozás menete

    

2.1.  A Partnerséghez csatlakozás feltétele, hogy a Partner az alábbi feltételek (a továbbiakban: Feltételek) mindegyikének megfeleljen:

 

2.1.1.    szálláshelye Magyarország területén található;

 

2.1.2.    legalább az utolsó teljes Bázisidőszakban a Szolgáltató regisztrált partnere;

 

2.1.3.    a Bázisidőszak Forgalma szállodai szálláshely esetében elérje a bruttó 10 (tíz) millió forintot, nem szállodai szálláshely (apartman, faház, panzió, üdülőház, vendégház, vendégfogadó, villa, diákszálló, hostel, motel) esetében pedig a bruttó 4 (négy) millió forintot;

 

2.1.4.    nincs és nem is volt olyan, időben nem rendezett számlatartozása, amelyet a Szolgáltató követeléskezelő cégnek adott volna át;

 

2.1.5.    nem rendelkezik legalább 60 (hatvan) napja lejárt számlatartozással a Szolgáltató felé;

 

2.1.6.    informatív, teljesen kitöltött adatlappal rendelkezik és minőségi (legalább 1024x769 felbontás) fényképeket töltött fel a Platformra a szálláshelyről;

 

2.1.7.    naprakész és megfelelő információkkal rendelkezik a Platformon és vállalja, hogy a Partnerség időtartama alatt a Platformra feltöltött információkat folyamatosan naprakészek lesznek;

 

2.1.8.    a Szigorú Paritás megtartása a Partnerségben való részvétel teljes ideje alatt;

 

2.1.9.    a mindenkori foglalási időszakban elérhető és foglalható legalacsonyabb szobaár vagy csomagár, ami a Partner saját honlapján elérhető, fel legyen tüntetve a https://szallas.hu oldalon is azonos foglalási, lemondási és fizetési feltételekkel;

 

2.2.  Amennyiben a Partner megfelel a 2.1.1.-2.1.6. pontban  meghatározott feltételeknek, a Szolgáltató erről írásban értesíti a Partnert, amellyel megindul a csatlakozási időszak (továbbiakban: „Csatlakozási Időszak”), illetve automatikusan jogosulttá változtatja a partnerségi állapotát, ami még nem jelent részvételt a Partnerségben. A Szolgáltató minden esetben egyedileg dönt arról, hogy a Partner az összes feltételnek megfelel-e.

 

2.3.  A tájékoztatást követően, amennyiben a Partner új belépő a Gold Programba, a  Szolgáltató ellenőrzi, hogy a Partner a 2.1.7.-2.1.9. feltételeknek is megfelel-e, ennek körében teljeskörűen felülvizsgálja a Partner adatlapjának minőségét (full quality control) és javaslatokat tehet az adatlap módosítására, kiegészítésére annak érdekében, hogy a Partner a lehető legmagasabb forgalmat tudja bonyolítani.

 

2.4.  A Szolgáltató a Partnerségben való részvételt az adatlap módosításával, kiegészítésével kapcsolatosan tett javaslatok végrehajtásához kötheti, így a Szolgáltató ellenőrzi, hogy a Partner elvégezte-e a javasolt módosításokat és ennek alapján dönt a Partner Gold Partnerré válásáról.

 

2.5.  A Szolgáltató írásban értesíti a Partnert az összes feltételnek való megfelelésről, valamint arról, hogy a Partner aktív Gold Partnerévé vált, illetve a taggá válás napjáról (a továbbiakban: Csatlakozás Napja), amely a Csatlakozási Időszak végét jelenti.

 

3.     A Szolgáltató által a Partnerség keretében nyújtott kiegészítő szolgáltatások

 

3.1.  A Gold Partner részére a Szolgáltató a Partnerség keretében az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtja, amelynek díját az ÁSZF-ben meghatározott jutalékfizetési kötelezettsége fedezi:

 

3.1.1.  A Csatlakozási Időszakban a Szolgáltató tanácsadó jelleggel felülvizsgálja a Partner adatlapját, javaslatot tehet a megfelelő beállításokra, árazási és foglaltsági szabályok és lehetőségek megfelelő kihasználására (előzetes tanácsadás).

 

3.1.2.  A Szolgáltató a Gold Partnerek részére dedikált, kiemelt kapcsolattartót biztosít, amely kapcsolattartón keresztül a Gold Partner telefonon vagy e-mailen keresztül kérhet tanácsot a forgalmának növelésével kapcsolatosan. Ezen túlmenően a Gold Partner részére rendelkezésre áll egykapus ügyfélszolgálat elérhetősége is, amely megtalálható a Gold Partner által használt Adminisztrációs Felületen a Gold Partnerség menüpont alatt (folyamatos tanácsadás).

 

3.1.3. A Gold Partnerek részére a Szolgáltató 3 (három) százalékpont virtuális jutalékrátát biztosít, amely az ÁSZF-ben meghatározott rangsorolási szempontrendszer egyik tényezőjét, a Gold Partner által fizetett jutalék mértékét virtuálisan módosítja (a rangsorolásban a Szolgáltató a Gold Partnert úgy értékeli, mintha 3 százalékponttal magasabb mértékű jutalékot fizetne). Így a Gold Partner kedvezőbb pozícióban jelenik meg a találati listában, mint a Partnerségben részt nem vevő Partnerek. Természetesen a virtuális jutalékráta emelése nem módosítja a Gold Partner ÁSZF-ben meghatározott jutalékfizetési kötelezettségét (kedvezőbb pozíció a találati listában).

 

3.1.4. A Szolgáltató saját on-line hirdetési felületeinek (főoldali kiemelt megjelenés, hírlevél, közösségi média) mindenkori média ajánlatban megjelölt áraiból https://szallas.hu/mediaajanlat 15% kedvezmény biztosítása a Gold Partner részére (hirdetési  kedvezmény).

 

3.1.5. Megjelenés a http://www.szallas.hu/ weboldal főoldalán a „kis kiemelt ajánlatok” hirdetési felületen. A hirdetési felületen a Partnerségben részt vevő összes Gold Partner megjelenik ciklikusan, automatikus rotációban, így a megjelenés gyakorisága a Partnerségben résztvevő Gold Partnerek számától függ. A hirdetési felületen megjelenített Gold Partnerek naponta változnak (naponta hat Gold Partner), a megjelenés egyetlen feltétele, hogy a Gold Partnernél aktív, foglalható szálláshellyel rendelkezik (következő 90 napon belül van foglalható szálláshely). A Gold Partner e-mail értesítést kap minden alkalommal, amikor a hirdetése kikerül a kis kiemelt ajánlatok hirdetési felületre. A hirdetés díját a Gold Partner ÁSZF-ben meghatározott jutalékfizetési kötelezettsége fedezi.

 

3.1.6.  Vendég általi ajánlatkérés, illetve a Vendég által más szálláshelytől kapott ajánlat elutasítása esetén a Gold Partnerek szálláshelyét is, mint alternatív a Szolgáltató által „szívből ajánlott” szálláshelyet ajánlja a Szolgáltató az érdeklődő Vendég részére.

 

3.1.7.  Exkluzív piaci statisztikák biztosítása a Gold Partner saját adatairól, összehasonlítva a Szolgáltató által javasolt 10 konkrét versenytárs közül a Gold Partner által választott legalább 3 versenytárs aggregált, üzleti titkot nem képező piaci statisztikai adataival (exkluzív statisztikák). A jelen pont szempontjából versenytársnak számít az a harmadik fél szálláshely, amelynek a Gold Partneréhez hasonló típusú szállás-ajánlatát a Felhasználó megnézte. A Szolgáltató vállalja, hogy a kiválasztott partnerek adatait csak aggregáltan mutatja, és így nem biztosít lehetőséget konkrét szálláshelyek forgalmának kikövetkeztetésére, így a verseny tisztaságát biztosítja, az azonos árazás kialakulását nem segíti.

 

4.     Az engedmény, fizetési feltételek

 

4.1.  A Gold Partner a Szolgáltató részéről nem számlázott engedményben részesül (a továbbiakban: Visszatérítés). A Visszatérítés feltétele, hogy a Gold Partner a Bázisidőszakhoz képest viszonyított, az Adminisztrációs Felületen a Gold Partnerség menüponton belül meghatározott Forgalomnövekedést érjen el a Tárgyidőszakban.

 

4.2.  A Forgalomnövekedési sávok és az ehhez kapcsolódó jutalék visszatérítési százalékpontok és így a Visszatérítés összege minden évben a Szolgáltató által meghatározott szempontok szerint alakulnak. A Tárgyidőszakban a megvalósult foglalások értékéből a Visszatérítés összegét Partner típusa és elhelyezkedése határozza meg. A Visszatérítés összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

Példa az 1. számú melléklet alapján: 

A Gold Partner helyileg Budapesten található szálláshely kategóriától függetlenül, vagyis az 1. sz. mellékletben meghatározott I-es kategóriának felel meg. A Gold Partner a Bázis Évben 12.000.000,- Ft forgalmat realizált, a Tárgyévben pedig 19.500.000,- Ft-ot. Tehát a Forgalomnövekedés mértéke 7.500.000,- Ft, a növekmény pedig 62,5%.

Visszatérítés: Alapja kizárólag a Forgalomnövekedés 40% feletti része (tehát 2.700.000,- Ft), teljes összege pedig 63.000.-Ft.

Számítás módja

- a 40% és 44,99% közötti növekmény összegének (ami 600.000.-Ft) az 1%-a azaz 6.000.-Ft és

- a 45% és 49,99% közötti növekmény összegének (ami 600.000.-Ft) a 2%-a, azaz 12.000.-Ft. és

- a 50% feletti növekmény összegének (ami 1.500.000.-Ft) a 3%-a, azaz 45.000.-Ft.


Példa az 1. számú melléklet alapján: 

A Gold Partner helyileg nem Budapesten található szálláshely kategóriától függetlenül, vagyis az 1. sz. mellékletben meghatározott II-es kategóriának felel meg. A Gold Partner a Bázisévben 10.000.000,- Ft forgalmat realizált, a Tárgyévben pedig 12.200.000,- Ft-ot. Tehát a Forgalomnövekedés mértéke 2.200.000,- Ft, a növekmény pedig 22%.

Visszatérítés: Alapja kizárólag a Forgalomnövekedés 15% feletti része (tehát 700.000,- Ft), teljes összege pedig 9.000.-Ft.

Számítás módja: 

- a 15% és 19,99% közötti növekmény összegének (ami 500.000.-Ft) az 1%-a azaz 5.000.-Ft és

- a 20% és 22% közötti növekmény összegének (ami 200.000.-FT) a 2%-a. azaz 4.000.-Ft4.3.  A Visszatérítés számításának alapja kizárólag az Adminisztrációs Felületen közzétett sávoknak megfelelő növekmény összege.

 

4.4.  A Gold Partner kifejezetten elfogadja, hogy a felek jogviszonyában, így az egyeztetés alapjául szolgáló adatok tekintetében is, a Szolgáltató által biztosított Adminisztrációs Felület adatai az irányadóak.

 

4.5.  Amennyiben a Gold Partner státusza a Partnerségre való részvételre a Tárgyidőszak végét megelőzően bármilyen okból szűnik meg, úgy a Gold Partner Visszatérítésre Forgalomnövekedés esetén sem jogosult.

 

4.6.  A Visszatérítés összegének kiszámítására és az azzal való elszámolásra a Tárgyidőszak utolsó jutalékegyeztetésének számlázással történő lezárultát követően kerül sor. Ezen lezárás után a Szolgáltató 10 (tíz) munkanapon belül elküldi az általa kiszámított Forgalomnövekedés összegét és az általa kiszámított a Visszatérítés mértékét és a Bázisidőszak, valamint Tárgyidőszak forgalmi adatait. A Gold Partner ezen egyeztető levél után 5 (öt) napon belül jelezheti kifogását, és pontos indokolással, írásban egyeztetést kezdeményezhet a Szolgáltatóval. Amennyiben a Gold Partner határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az a Visszatérítés összegének és az alapjául szolgáló számítás elfogadásnak minősül. Határidő jogvesztő, annak lejártát követően kifogás nem terjeszthető elő.

 

4.7.  A Szolgáltató a kifogás előterjesztésére nyitva álló határidőt követően, vagy a határidőben előterjesztett kifogás alapján történt egyeztetés lezárását követően számviteli bizonylatot állít ki utólagosan adott árengedményről a Gold Partner felé, melynek bruttó végösszegét Szolgáltató 30 napon belül köteles átutalással megtéríteni.

 

4.8.  A Visszatérítés pénzügyi rendezésének további feltétele, hogy a Gold Partnernek ne álljon fenn a Szolgáltatóval szemben lejárt tartozása.

 

4.9.  A Szolgáltató a számviteli bizonylaton feltüntetett fizetési határidőig köteles teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Gold Partner havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

 

5.     Kilépés és kizárás a Partnerségből 

 

5.1.  A Gold Partner a Csatlakozás napjától számított két hónapon belül e-mailben (sales@szallas.hu) kiléphet a Partnerségből, ebben az esetben a Partnerség menüje a Gold Partner Adminisztrációs Felületén inaktívvá válik, illetve a Gold Partner a továbbiakban nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére. A Gold Partner a kilépésre tekintet nélkül jogosult az előző Gold Partnerségben töltött évben elszámolt Visszatérítés összegére.

    

5.2.  Az a Gold Partner, akinek státusza a Partnerség időszakán belül legalább 30 napig inaktív, nem jogosult továbbiakban a Szolgáltatások igénybevételére. A Szolgáltató a Gold Partnert előzetes tájékoztatást követően kilépteti a Partnerségből. A Gold Partner írásban méltányossági kéréssel fordulhat a Szolgáltatóhoz, aki azt a jelzett inaktiválás indoka alapján elbírálja.

 

5.3.  Amennyiben a Gold Partner megsérti a jelen KSZF-ben vállalt feltételek betartását, vagy a Feltételeknek nem felel meg a továbbiakban, így különösen, de nem kizárólagosan a Szigorú Árparitásra vonatkozó kötelezettségvállalást, úgy a Szolgáltató jogosult egyoldalú döntésével a Gold Partnerségből kizárni. A Szolgáltató a kizárásról e-mailben küld tájékoztatást, a kizárás napjától (a tájékoztatás megküldésének napja) a Gold Partner nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére.

 

5.4.  Az ÁSZF szerint, a Gold Partner és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnésével a KSZF alapján létrejött szerződés is megszűnik, a Partnerségben való részvételre jogosultsággal együtt.

 

5.5.  A kilépést követően a Partner jogosult csatlakozási kérelmet előterjeszteni, amennyiben a Feltételeknek megfelel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Gold Partner kizárását követően megtagadja az esetleges csatlakozási kérelem elfogadását abban az esetben is, ha a Partner a Feltételeknek megfelel.

 

6.     Vegyes rendelkezések

 

6.1.  A KSZF hatálya: 1. sz. mellékletben meghatározott időponttól a KSZF visszavonásáig vagy módosításáig.

 

6.2.  A Szolgáltató jogosult a Partnerséget (illetve a KSZF-et) egyoldalúan a Tárgyidőszak utolsó napjával megszüntetni, amelyről a Szolgáltató a Gold Partnereket e-mail útján tájékoztatja.

 

6.3.  A KSZF szerinti szolgáltatásra a KSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, az ÁSZF vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

6.4.  A jelen KSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. Bármely módosítását a Szallas.hu Zrt. a változás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a https://szallas.hu weboldalon.


 

1.sz melléklet 

A jelen KSZF hatálya: 2022.04.01-től    

Általános adatok:

Program időtartama:

2022.06.01.-2022.12.31.

Csatlakozás a programhoz*:

2022.04.01.-2022.05.31.

Tárgyidőszak:

2022.06.01.-2022.12.31.

Bázisidőszak:

2021.06.01.-2021.12.31.

 *Jogvesztő határidő, ennél későbbi csatlakozásra nincs lehetőség

 

Feltételrendszer

Regisztráció dátuma:

2021.06.01.-et megelőzően

Település:

Magyarország

 

Forgalmi küszöb I. **

Forgalom** küszöb szállodai kategóriájú szálláshely típus esetén (Szálloda)

minimum bruttó 10.000.000 Ft (tízmillió forint) bázisévi forgalom

 

Forgalmi küszöb II. **

Forgalom küszöb nem szállodai kategóriájú szálláshely típus esetén (Apartman;Faház; Panzió;Üdülőház;Vendégház; Vendégfogadó; Villa;Diákszálló; Hostel; Motel

minimum bruttó 4.000.000 Ft (négymillió forint) bázisévi forgalom

**a Platformon keresztül a Partner által meghirdetett, kiajánlott és megvalósult, azaz a Vendég, vagy a Vendég jogosítása alapján más személy által igénybe vett szolgáltatásoknak a teljes bruttó ellenértéke, amelynek valamennyi szolgáltatás és szolgáltatási elem összesen bruttó értékével kell azonosnak lennie.

 

Forgalom növekedési sávok

(Forgalomnövekedés: a Bázisévben és a Tárgyévben elért Forgalom pozitív különbözete.)

                                           I.  Kategória

Szálláshely települése:

Budapest

Szálláshely típusa:

Kategóriától független – Szállodai vagy nem szállodai szálláshelytípus

Forgalom növekedési sávok alapján a jutalékvisszatérítés összege:

A 40% és 44,99% közötti növekmény összege után

1 százalékpont

A 45% és 49,99% közötti növekmény összege után

2 százalékpont

A 50% feletti növekmény összege után

3 százalékpont

 

                                          II.  Kategória

Szálláshely települése:

Vidék

Szálláshely típusa:

Kategóriától független – Szállodai vagy nem szállodai szálláshelytípus

               Forgalom növekedési sávok alapján a jutalékvisszatérítés összege:

 A 15% és 19,99% közötti növekmény összege után

1 százalékpont

A 20% és 24,99% közötti növekmény összege után

2 százalékpont

A 25% feletti növekmény összege után

3 százalékpont