×

Twin Apartments Sovata

 • A pontos árakhoz kérlek add meg utazásod időpontját!
 • Ellátás nélkül
Az ár a következő 90 napból számolt legjobb ár.

Legkedvezőbb ajánlatunk

Következő 90 nap legolcsóbb ára:
12 938 Ft / fő / éj, ellátás nélkül
Dátum kiválasztása
Garantált legjobb ár
 • Számíthatsz ránk!
 • Garantált visszaigazolás 1 munkanapon belül
 • Ingyenes parkolás
 • Nagyboldogasszony templom 800 m
 • Kicsi Gomba Étterem 1.3 km
 • 3 apartman, 12 férőhely
 • Beszélt nyelvek: Magyar, Román, Angol, Német

Szálláshely ismertetése

Ma­ros­vá­sár­hely­től 60 km-re ke­let­re, a Me­ző­ha­vas dél­nyu­ga­ti elő­te­ré­ben, a Szo­vá­tai-me­den­cé­ben fek­szik. A Só­vi­dék leg­na­gyobb te­le­pü­lé­se és egyet­len vá­ro­sa a Kis-Kü­kül­lő fel­ső fo­lyá­sa men­tén.

A kör­nyé­ken már a ró­ma­i­ak is bá­nyász­tak sót, majd a kö­zép­kor­ban is foly­ta­tó­dott a ki­ter­me­lés. A régi mé­lye­dé­se­ket idő­vel csa­pa­dék és fo­lyó­víz töl­töt­te ki, így ke­let­kez­tek az első sós­ta­vak. Első la­kói 1578-ban só­ter­me­lés­re ide­te­le­pí­tett el­sze­gé­nye­dett sza­bad szé­kely csa­lá­dok vol­tak, aki­ket 1581-ben ugyan el­űz­tek, de rö­vi­de­sen vissza­te­le­pül­tek. Első für­dő­je a 19. szá­zad kö­ze­pén épí­tett Gé­rafür­dő a Sós-pa­tak­nak a Szo­vá­tá­ba öm­lé­sé­nél volt, in­nen fo­ko­za­to­san Fel­ső-Szo­vá­tá­ra a mai für­dő­köz­pont­ba he­lye­ző­dött át a für­dő­élet, ahol 1901-ben nyi­tot­ták meg a für­dő­te­le­pet.

Szo­vá­ta-für­dő lét­re­jöt­te há­rom­lép­csős fo­lya­mat: a Géra-für­dő­vel kez­dő­dött, a Ve­ress-für­dő­vel (Fe­ke­te-tó) foly­ta­tó­dott, majd az Illyés-féle für­dő­vel (Med­ve-tó) tel­je­se­dett ki.

A szo­vá­tai sós for­rá­sok gyógy­ha­tá­sát a leg­ré­gibb idők óta is­mer­ték a kör­nyék­be­li­ek. Az ide­gen­ből jött für­dő­zők szo­vá­tai la­ko­sok­nál száll­tak meg. Szá­muk­ra elő­ször 1844-ben emel­tek épü­le­tet (Si­mén György és Tol­nai Já­nos). 1860-ban a bö­gö­zi szár­ma­zá­sú, de Szo­vá­tá­ra nő­sült Ve­ress Jó­zsef a Sós­árok­ban cö­löp­gá­tat épí­tett, így fog­va fel a gyó­gyí­tó vi­zet, nö­vel­ve a Fe­hér-tó mély­sé­gét, és Dósa Dá­ni­el biz­ta­tá­sá­ra a ko­ron­di Árcsó-fürdô min­tá­já­ra ki­épí­tet­te a tíz la­kó­szo­bás Géra-für­dőt, amit az­tán to­vább fej­lesz­tett.1872-re a Géra-für­dő­te­lep öt drb öt­szo­bás épü­let­re bő­vült. A sós­for­rá­sok vize fa­csa­tor­ná­kon ke­rült egy me­den­cé­be és két fa­kád­ba. A Géra-für­dő­re ha­ma­ro­san ven­dég­lőt és tánc­ter­met is épí­tett a für­dő­ala­pí­tó.

1876-ra, Ve­ress Jó­zsef be­von­ta für­dő­vál­lal­ko­zá­si kö­ré­be a Fe­ke­te-tót, amely­nek part­já­ra für­dő­ka­bi­no­kat épí­tett, lét­re­hoz­va a róla el­ne­ve­zett Ve­ress-für­dőt. Eh­hez vi­szont már szük­sé­ges volt a sós­vi­zű für­dő hi­va­ta­los en­ge­dé­lyez­te­té­se. Ez­zel vet­te kez­de­tét a szo­vá­tai für­dő­élet gyors fej­lő­dé­se. A szá­zad­vég­re már fel­épül­tek első szál­lo­dái is (Pe­tő­fi-szál­ló, Rá­kó­czi-szál­ló, Ber­csé­nyi-szál­ló, Szent Ist­ván-szál­ló), für­dő­vil­lák épül­tek a Fe­ke­te-tó kö­rül is.

Ve­ress Jó­zse­fet mél­tán tart­juk Szo­vá­tafür­dő ala­pí­tó­já­nak, vi­szont Szo­vá­ta vi­lág­hír­ne­ve egy má­sik tó­nak és egy má­sik vál­lal­ko­zó szel­le­mű em­ber­nek kö­szön­he­tő. Az 1875-ben lét­re­jött Med­ve-tó kü­lön­le­ges tu­laj­don­sá­ga­i­ban rej­lő gaz­da­sá­gi le­he­tő­sé­ge­ket elő­ször Só­fal­vi Illyés La­jos pró­bál­ta hasz­no­sí­ta­ni, aki 1894-ben vil­lát épí­tett a tó part­já­ra, meg­sze­rez­te a ki­zá­ro­la­gos hasz­ná­la­ti jo­got maga és csa­lád­ja szá­má­ra, majd a mi­nisz­té­ri­um­hoz for­dult für­dő­en­ge­dé­lyért. Mun­kál­ko­dá­sa nyo­mán jött lét­re a máig is lé­te­ző – a Géra-für­dő és a Ve­ress-für­dő gyors ha­nyat­lá­sa után egye­dül ma­ra­dó –, és ma is egy­re fej­lő­dő Szo­vá­tafür­dő.

Szo­vá­ta 1952 óta vá­ros, hoz­zá tar­to­zik Illyés­me­ző, a fa­ki­ter­me­lők ál­tal egy­kor lét­re­ho­zott ta­nya, a nya­ra­ló­vá át­ala­kult Ko­pac, és az egy­ko­ri sor­fa­lu, Sza­ka­dát.

545500 Szováta, Szarvas utca 6 (Románia)

Mariann vagyok, köszönjük, hogy a Szallas.hu-t választod! Válaszd ki utazásod időpontját, majd kattints a "Lefoglalom" gombra, csak 2 perc az egész.

Ha segíthetek, keress bizalommal: szallas@szallas.hu , +36208903150

Foglalás, szoba árak

 • Ellátás nélkül
2 fős apartman 5 hálótérrel (pótágyazható) 2 fős apartman 5 hálótérrel (pótágyazható)
max. 6 fő

A szobában összesen 6 fő fér el.

 • 2 db Hálótér
 • 1 db Fürdőszoba
 • 2 db Konyha
Megnézem a szabad időpontokat és árakat
Parkolás, utazás
 • Ingyenes saját parkoló

Internet
 • Ingyenes Wifi a közösségi terekben

Helyszín jellemzői
 • Kerthelyiség

Étkezés
 • Grillezési lehetőség, Bográcsozási lehetőség

Bejelentkezés
14:00 - 23:00
Amennyiben később érkeznél, mint ahogy a szálláshely vendéget tud fogadni, kérjük, jelezd!
Kijelentkezés
11:00-ig
Beszélt nyelvek
Magyar, Román, Angol, Német
Elfogadott pénznemek
RON (ron)
Elfogadott fizetőeszközök
Bankkártya, Átutalás, Készpénz