Álláspályázat - adatkezelési tájékoztató

SZALLAS.HU

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

állásajánlatokra jelentkezés során


I. Álláshirdetésre, álláslehetőségre jelentkezők adatainak kezelése

AdatkezelőAz álláspályázatok, jelentkezések elbírálása érdekében folytatott adatkezelés esetén a Szallas.hu Zrt. (3525, Miskolc, Régiposta utca 9., Cj: 05-10-000622) Adatkezelőként jár el.
Az adatok forrása, a jelentkezés folyamataAz álláshirdetésre pályázó magánszemélyek eljuttatják Adatkezelő számára a jelentkezéshez szükséges személyes adataikat az Adatkezelő karrier oldalain (https://szallas.hu/rolunk#allas, https://szallas.hrmaster.hu/DataCenter/Registration) keresztül vagy online álláshirdetésre jelentkezve (pl. a profession.hu weboldalon) vagy saját kezdeményezésük alapján a jobs@szallas.hu és hr@szallas.hu címeken vagy munkavállalói ajánláson keresztül. A jelentkezés megérkezést és rögzítését követően Adatkezelő automatikus visszaigazoló levelet küld jobs@szallas.hu címről. A levélben található linken keresztül jelentkező megtekintheti, módosíthatja, kiegészítheti, törölheti a tárolt adatokat vagy további dokumentumot tölthet fel. Az adatok módosítását követően Adatkezelő rendszere automatikus újabb adatellenőrző üzenetet küld a jelentkezés során használt email címére. A jelentkezés és az adatellenőrzés során megadott adatok pontosságáért és valóságáért a jelentkező felel.
Kezelt adatok köreA jelentkezések elbírálása során kezelt adatok: családi név, keresztnév, születési idő, kor, nem, lakcím, e-mail cím, telefon, fotó, szakmai tapasztalat, végzettség, idegen nyelvi és egyéb specifikus ismeretek, egyéb önéletrajzi adatok, motivációs levél, egyéb a jelentkező által a munkavállalással kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információ, megpályázott pozíció, referenciák, szakmai teszt eredménye, toborzás státusza, bérigény
Adatkezelés céljaAz álláspályázók közül a megfelelő munkatárs kiválasztása, amelynek keretében a jelentkezővel való kapcsolattartás, munkaerő-kiválasztási folyamat történik a megpályázott pozíció tekintetében. Másodlagos cél a megadott személyes adatoknak megfelelő jövőbeni állásajánlatokról a megadott elérhetőségeken történő értesítés a jelentkezést követő 2 évig.
Adatkezelés jogalapjaAz álláspályázó jelentkezése megküldésével hozzájárulását adja adatainak a kiválasztási folyamatban történő kezeléséhez. Az elbíráláshoz szükséges adatok meg nem adása vagy a hozzájárulás visszavonása a kiválasztási folyamatból való törlést eredményezi.
Adatkezelés időtartamaAz adatkezelés – visszavonás hiányában – a jelentkezéstől számított 2 évig tart. Az adattörlésre az adott negyedév végén kerül sor.
Adatokhoz hozzáférésA kiválasztási folyamat során kezelt adatokhoz a toborzási munkatárs, az adott pozíció felettes vezetője, illetve a cégvezető fér hozzá. Az adatokat Adatkezelő sem szervezetén belül sem azon kívül nem adja tovább.


II. Egyéb adatkezelési tudnivalók

AdathelyesbítésA Karrieroldal rendelkezésére bocsátott adatok módosítása a hr@szallas.hu e-mail címen keresztül kezdeményezhető vagy a visszaigazoló e-mailben megadott linken keresztül.
AdattörlésA Karrieroldal adatbázisából való adattörlés a hr@szallas.hu e-mail címen keresztül kezdeményezhető.
AdatfeldolgozókAdatkezelő kiválasztási rendszerét az Evolution Consulting Kft. (Cégjegyzékszám: 05 09 014424, székhely: 3515 Miskolc Egyetemváros AFKI 2. em.) üzemelteti adatfeldolgozóként külön szerződés alapján. Az adatok tárolása adatfeldolgozó szerverein történik az Európai Unióban.
AdatbiztonságAz Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést. Az adatforgalom z adatfeldolgozóval titkosított adatkapcsolaton keresztül zajlik.
Tájékoztató érvényes2023. május 1-től.


III. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a hr@szallas.hu email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között -:

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)

c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3)

d) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)

e) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk)

f) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk)

g) f) kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);

h)tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

IV. Kapcsolat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk a hr@szallas.hu e-mail címen. 
Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolunk.
Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a www.szallas.hu weboldalon.