Visszaélés bejelentés

A Szallas.hu-nál mindent megteszünk, hogy etikusan és legálisan működjünk. Persze bárki követhet el hibákat - mi is. Mindig szívesen tisztázzuk a problémákat nyíltan, így mindenkit arra biztatnánk, hogy ha cégünknél valamilyen szabálytalansággal, törvénytelenséggel vagy sértő magatartással találkozik, akkor jelezze a termék vezetőjének, Szabó Tamásnak (tamas.szabo@szallas.hu). A Szallas.hu fenntart egy hivatalos visszaélés bejelentő csatornát is: ha valaki harminc napon belüli írott választ, és az EU sztenderdeknek megfelelő, dokumentált, GDPR-kompatibilis belső eljárást szeretne indítani, arra biztatjuk, hogy az alábbi visszaélés bejelentő ívet használja. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez a bejelentő ív kifejezetten nem vendégpanaszok fogadására irányul - az utazással, foglalásokkal kapcsolatos problémákat a szallas@szallas.hu címen vagy telefonos elérhetőségeinken keresztül várjuk és próbáljuk orvosolni.

Érdemes az alábbi kérdés-válasz rovatot végigböngészni, hogy a visszaélés bejelentés teljes folyamata világos legyen. A form az oldal alján található.

A visszaélés bejelentés folyamata a következőképpen fest a Szallas.hu Zrt-nél:Mit jelenthetünk a visszaélés bejelentő íven?

Bármilyen olyan cselekedetet, amely törvényellenes vagy annak véljük. Bejelentésre érdemesek azok a tettek vagy mulasztások is, amelyek az általános etikai normákkal vagy a cég által mighirdetett eljárásokkal szembemenek.


Ki élhet a visszaélés bejelentés lehetőségével?
 • a Szallas.hu Zrt., vagy a Szallas.hu Zrt. leányvállalatának alkalmazottja vagy volt munkavállalója;

 • az a jelölt, aki a Szallas.hu-nál vagy annak leányvállalatánál jelentkezett állásra, és akivel a Szallas.hu Zrt. vagy leányvállalata megkezdte a toborzási folyamatot;

 • a Szallas.hu Zrt.-nél, vagy annak leányvállalatainál dolgozó/dolgozott vagy vele együtt dolgozó/dolgozott vállalkozók, alvállalkozók, beszállítók

 • a Szallas.hu Zrt.-vel vagy leányvállalatával szerződéses jogviszonyban álló vagy állt egyéni vállalkozó;

 • bárki, aki tulajdonrésszel rendelkezik vagy rendelkezett a Szallas.hu Zrt.-nél, vagy annak leányvállalatainál, valamint az ügyvezetéshez, ügyvezető testülethez vagy felügyelő bizottsághoz tartozó vagy tartozott személy, ideértve a nem ügyvezető tagokat is

 • a Szallas.hu Zrt.-vel vagy annak leányvállalatával szerződéses jogviszony létesítésére irányuló eljárást megindító vállalkozónak, alvállalkozónak, beszállítónak dolgozó munkavállaló vagy vállalkozó;

 • aki szerződéses kapcsolatban áll vagy állt a Szallas.hu Zrt.-vel vagy annak leányvállalatával;

 • gyakornok vagy önkéntes, aki a Szallas.hu Zrt.-nél vagy annak leányvállalatánál dolgozik vagy dolgozott.


Mikor élhetünk a visszaélés bejelentés lehetőségével?

Bármikor, a Szallas.hu Zrt.-vel, vagy annak leányvállalataival történő együttműködés alatt vagy után. A visszaélés bejelentése időkorlát nélkül megtehető.


Hogyan tudom bejelenteni, ha sértő, etikátlan vagy szabálytalan magatartást tapasztaltam?

A visszaélés törvényes bejelentésére csak az arra kijelölt visszaélés bejelentő csatorna alkalmazható, melyre a Szallas.hu Zrt. és leányvállalatai esetében az oldal alján található “Visszaélés bejelentő ív” szolgál. Visszaélés bejelentésére kizárólag ezen csatorna áll rendelkezésre, így az ügyfélszolgálat elérhetőségein visszaéléssel kapcsolatos panaszokat nem fogadunk.


Mi történik abban az esetben, ha a visszaélés bejelentés hamisnak bizonyul?

Amennyiben a bejelentő a visszaélés bejelentésére szolgáló íven a valóságnak nem megfelelő tényeket mutat be, a cég értesíti az illetékes hatóságokat. Ebben az esetben a visszaélés bejelentési eljárás során a Szallas.hu Zrt. által kezelt valamennyi adat átadható a hatóságoknak.


Hová érkezik a bejelentés?

A Szallas Group visszaélés bejelentés kezelési eljárása szerint, a bejelentések a Group HR Director postafiókjába érkeznek. 

Amennyiben a visszaélés bejelentésének tárgyában a Group HR Director is érintett, annak tényét a visszaélés bejelentésére szolgáló íven szükséges jelezni, így a bejelentés egyenesen a Szallas Group vezérigazgatójához, Szigetvári Józsefhez érkezik.


Mi várható a visszaélés bejelentését követően?
 • azonnali visszajelzés arról, hogy a bejelentés megérkezett 

 • a bejelentés kivizsgálása a beérkezésétől számított 30 napon belül, mely határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett maximum 3 hónap időtartamra hosszabbítható meg

 • részletes visszajelzés a bejelentőnek a vizsgálat eredményéről 

 • GDPR szabályainak megfelelő adatkezelés


Milyen esetben nem vizsgáljuk ki a bejelentést?

A Szallas.hu Zrt. nem kezdheti meg a bejelentés kivizsgálását, amennyiben

 • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg;

 • a bejelentő nem jogosult visszaélés bejelentésére, semmilyen módon nem dolgozott együtt a Szallas.hu Zrt.-vel, vagy annak leányvállalatával;

 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés;

 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.


Milyen jogszabályi környezettel rendelkezik a visszaélés bejelentés rendszere?

A Szallas.hu Zrt. a 2023. évi XXV. törvény – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény 18. §. (1) és (2) a) bekezdésének rendelkezései szerint működteti belső visszaélés bejelentési rendszerét. A jogszabályi alapot az Európai Unió 2019/1937-es irányelve teremtette meg.Bejelentést teszek!