Felhasználási Feltételek

Budapest, 2020. augusztus 11.

I. A felhasználási feltételek tartalma
 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Szallas.hu Zrt. (székhely: Magyarország, 3525 Miskolc, Régiposta u. 9.; Cg. 05-10-000622, Adószám: 26721761-2-05; e-mail: szallas@szallas.hu, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Szallas.hu (https://www.szallas.hu) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: Szolgáltatás, Weblap vagy Szallas.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatást csak jóhiszemű és törvényes ajánlatkérések vagy foglalások céljából használhatja, és a Szolgáltatás használatával vállalja, hogy nem végez spekulációs, hamis vagy megtévesztő foglalásokat, illetve a valódi igényt meghaladóan nem foglal le szálláshelyeket. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával vállalja, hogy a foglaláskor megadott személyes adatait, az elérhetősége érdekében megadott adatok, valamint fizetésre vonatkozó információk (pl. bankkártya adatok) helyesek. Felhasználó a Szolgáltatás használatával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ezeket az információkat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban felhasználhatja abból a célból is, hogy szükség esetén kapcsolatba lépjen a Felhasználóval. A megadott adatok pontatlanságából eredő bármilyen kárért a Felhasználó a felelős. Felhasználó tudomásul veszi és a Szolgáltatás használatával elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult kiadni a foglalás során megadott személyes adatait és elérhetőségét, valamint korábbi, illetve élő, vagy jövőben teljesülő foglalásának adatait hatóság vagy rendőrség erre irányuló megkeresése alapján. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséből eredő esetleges hátrányokért vagy károkért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.
 3. A Szolgáltatás igénybevétele nem függ életkortól, de a Felhasználónak tudomásul kell vennie, hogy a Partnerek jogosultak a kiskorú személytől származó foglalási igényt visszautasítani, vagy kiskorúfogadását megtagadni visszaigazolt foglalás esetén is, amennyiben nagykorú felügyelete nélkül jelenik meg az adott szálláshelyen. A félreértések és a kellemetlenségek elkerülése érdekében a Felhasználó köteles az adott Partnernél közvetlenül tájékozódni az életkori szabályokról. A Szolgáltató a Partnerek által alkalmazott korlátozásért semmiféle felelősséget nem vállal.
 4. A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglaltszerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető.
 5. A Szolgáltató partnerének minősül a Weboldalon és a Szallas.hu mobil applikációban szállásajánlatot közzé tevő harmadik személy (továbbiakban: Partner). Egy adott szállás adatlapján található információkat, azaz a szállásajánlat lehetséges tartalmát minden esetben Partner határozza meg. Ezen adatlap hiányosságaiért, illetve a Partner üzleti magatartásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
 6. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is. A Szolgáltató a Szabályzat módosításáról a Weblap nyitó oldalán, rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A Szabályzat módosítását követően a Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: a nyereményjáték szabályzat, stb.), valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Tartalmi szabályzat) a Szabályzat részét képezik és külön elfogadás nélkül is kötelezően alkalmazandók minden Felhasználó esetében.
 7. Bármely, a Szallas.hu-tól különböző weboldalnak (Facebook.com, Google, stb.) a Szallas.hu weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 8. A Szolgáltatás működésére, valamint a Szolgáltatás használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésekre – függetlenül a Weboldal vagy a mobil applikáció nyelvétől – a Magyarországon hatályos jogszabályok irányadóak azzal, hogy a nemzetközi jogviták esetén alkalmazandó kollíziós normák nem alkalmazandóak; joghatóságként a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti joghatóság kerül kikötésre.
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
 1. A Szolgáltatás célja a Szolgáltató szerződött Partnerei szállásajánlatainak összegyűjtött megjelenítése, a Felhasználók tájékoztatása, szálláskereső-szolgáltatás üzemeltetése, a Felhasználók ajánlatkéréseinek és foglalásainak a Partnerek részére történő továbbítása, valamint a Felhasználók vélemény-nyilvánítására felület biztosítása.
 2. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése során az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatónak minősül. A Felhasználók és Partnerek által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogsértő tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 3. A Weboldalon és a Szallas.hu mobil applikációban elérhető térkép és útvonalkereső szolgáltatást a Szolgáltatótól különböző szolgáltató nyújtja, annak tartalmáért, használhatóságáért, esetleges műszaki hibáiért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem 3 vállal. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a térkép és útvonalkereső szolgáltatás egyes böngészőkben eltérő funkciókkal működhetnek, így például egyes böngészőkben lehetőség van helymeghatározó böngészésre, más böngészők ezt a funkciót nem támogatják. A földrajzi elhelyezkedés adatainak megosztásával kapcsolatos tudnivalókról itt olvashat: http://www.mozilla.org/hu/firefox/geolocation/
 4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, annak megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
III. Szallas.hu-ra vonatkozó egyes szolgáltatások
 1. Szálláskeresés

  A Felhasználónak lehetősége van különböző paraméterek megadásával a Weboldalon vagy a Szallas.hu mobil applikációban megjelenített szállások közötti keresésre. A Szolgáltató a szálláskereső funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználó kényelme érdekében az általa legutóbb megtekintett szállásokból képzett listát a Szolgáltató regisztráció hiányában is megjeleníti a Weboldalon vagy a Szallas.hu mobil applikációban, amennyiben a Felhasználó előzetesen nem tiltotta le a cookie-k alkalmazását.

 2. Szolgáltatás használata - foglalás

  A Weboldalon vagy a Szallas.hu mobil applikációban található adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó közvetlenül az adott szállást üzemeltető Partnernél kezdeményez szállás foglalást.

  A Szallas.hu rendszere kétféle visszaigazolási formával dolgozó partnert különböztet meg:
  1. Az egy munkanapon belüli visszaigazolást garantáló Partner szálláshelyére történő foglalás esetében a Felhasználó egy munkanapon belül kap visszajelzést a foglalás sikerességéről vagy annak esetleges sikertelenségéről. A Szallas.hu ezeknek a Partnereknek a megkülönböztetésére az alábbi megjelölést használja:


   A foglalás elküldését igazoló automatikus e-mailt a Partner megbízása alapján a Szolgáltató rendszere küldi a Felhasználónak „foglalási előjegyzés” tárggyal, mely levél nem tekinthető a foglalás visszaigazolásának. A Partner várhatóan egy munkanapon belül, de legfeljebb a foglalást követő 48 órán belül jelez vissza a Felhasználónak arról, hogy a foglalást módjában áll-e elfogadni (foglalás visszaigazolása vagy elutasítása). A foglalás elküldésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Partner visszaigazolja a foglalást, úgy a Felhasználó és a 4 Partner között szerződés jön létre, amely szerződéstől a Felhasználó kizárólag a Partner által közölt feltételek szerint jogosult elállni, melyeket a Partner az adott foglalási oldal „Lemondás” menüpontja alatt határoz meg.
  2. Az azonnali visszaigazolást garantáló Partner szálláshelyére történő foglalás esetében a Felhasználó a foglalás után azonnal megkapja a megadott email címére a sikeres foglalás visszaigazolását. A Szallas.hu ezeknek a Partnereknek a megkülönböztetésére az alábbi megjelölést használja:


   A foglalás elküldését igazoló automatikus e-mailt a Partner megbízása alapján a Szolgáltató rendszere küldi a Felhasználónak „sikeres szobafoglalás” tárggyal, mely levél a foglalás visszaigazolásának tekinthető. A foglalás elküldésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy közte és a Partner között szerződés jön létre, amely szerződéstől a Felhasználó kizárólag a Partner által közölt feltételek szerint jogosult elállni, melyeket a Partner az adott foglalási oldal „Lemondás” menüpontja alatt határoz meg.

  A Felhasználó az következő lépésekkel foglalja le a kívánt szállását:

  1. Lefoglalni kívánt szálláshely kiválasztása a megadott keresőfeltételnek megfelelő listából
  2. A szálláshely adatlapján a „Foglalás” gombra kattintás
  3. A következő oldalon kiemelve megjelennek a Felhasználó által lefoglalni kívánt szálláshely paraméterei (szobatípus, időpont, létszám, kapcsolódó szolgáltatások, ellátás, stb.)
  4. Amennyiben a konkrét szálláshely adatok megfelelnek a Felhasználó igényeinek, úgy a „Személyes adatok megadása” gombra kattint
  5. A Felhasználó a megjelenő felületen megadja a személyes és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait: név, telefonszám, e-mail cím, illetve néhány szálláshely esetében lakcím, életkor, bankkártya adat;
  6. Korábban elmentett személyes adatokat használata: a Felhasználó Facebook vagy Szallas.hu fiók azonosítók (e-mail cím + jelszó) használatával is beléphet, ekkor a korábban megadott és tárolt személyes adatai automatikusan betöltődnek,
  7. Felhasználó a fizetőeszköz kiválasztása (kötelező), a Partnernek szóló kérdések és megjegyzések rovat kitöltése (opcionális) és a lemondási feltételek elfogadása (kötelező) után a „Foglalás elküldése” gombra kattintva véglegesíti és küldi el a foglalását.
 3. Ajánlatkérés
  Amennyiben a Felhasználó nem kíván azonnal lefoglalni egy szálláshelyet, akkor az általa kiválasztott szálláshely adatlapjának alján lehetősége van az Ajánlatkérés gombra kattintva ajánlatot kérni a Partnertől a Weboldalon keresztül. Az ajánlatkérő adatlapon megadott keresési paraméterek helyességéért a Felhasználó a felelős. Az ajánlatkérés semmilyen 5 kötelezettségvállalással nem jár, az ajánlatkérés nem minősül foglalásnak. A Partner a szálláshely adatlapján vállalt határidőn – várhatóan egy munkanapon – belül visszajelzést küld a Felhasználó által megadott kapcsolattartási mód használatával (sms, e-mail, fax).
  Ajánlatkérés menete:
  1. A Felhasználó az ajánlatkérés gombra kattint
  2. A Felhasználó megadja a kívánt paramétereket, amelyek alapján ajánlatot szeretne kérni (érkezés/távozás időpontja, létszám, egyéb speciális igények)
  3. A Felhasználó a felületen megadja a személyes adatait és a kapcsolattartáshoz szükséges információkat: név, telefonszám, e-mail cím, stb.
  4. Rákattint az „Ajánlat elküldése” gombra
 4. Lemondás, módosítás
  A Szolgáltató Weblapján vagy a Szallas.hu mobil applikáción keresztül lebonyolított foglalás módosítását vagy lemondását ugyancsak a Szolgáltatón keresztül, a visszaigazolásban megadott link használatával kell megtenni. Amennyiben a díjmentes módosítási vagy lemondási jog gyakorlása időben korlátozva van, úgy a módosítási vagy lemondási igény tekintetében az az időpont a releváns, amikor a módosítási vagy lemondási igény a Szolgáltatóhoz beérkezik. Amennyiben a lemondás csak díjfizetés (pl. kötbér) ellenében lehetséges a sikeres szobafoglalásról szóló levélben kapott tájékoztatás szerint, akkor a Felhasználó a díj megfizetésére közvetlenül a Partner felé köteles.

  Bizonyos módosítások, pl. a visszaigazolt foglaláshoz képest rövidebb tartózkodás, kisebb létszám, alacsonyabb komfort igény, stb. esetén a Partner jogosult kártérítést követelni a felmerült kára (kieső bevétele) kompenzálására. Amennyiben a Felhasználó a visszaigazolt foglalás ellenére nem érkezik meg a szálláshelyre, azt úgy kell tekinteni, mintha lemondta volna a foglalást, és a szálláshelyet üzemeltető Partner igényt tarthat a lemondási feltételekben szereplő díjakra, annak ellenére, hogy a formális írásbeli lemondás technikailag elmaradt.
 5. Árgarancia
  A Szolgáltató folyamatosan arra törekszik, hogy a Felhasználók számára az elérhető legkedvezőbb árakat biztosítsa.
  Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által működtetett Weblapon vagy a Szallas.hu applikáción keresztül történt foglalást követően azonos foglalási feltételek mellett alacsonyabb áron tudja lefoglalni ugyanazt a szálláshelyet, akkor a „Legjobbár garancia” értelmében a Szolgáltató megtéríti a Felhasználónak a korábbi foglalás és az alacsonyabb ár közötti különbséget, amennyiben a különbség eléri vagy meghaladja a foglalási érték 1%-át. „Legjobb ár garancia” szolgáltatás érvényesítése tekintetében az alábbi szálláshely tekinthető azonosnak a foglalásban szereplővel:
  • Azonos a szálláshely típusa, mérete, elhelyezkedése (földszint/emelet; kilátással/kilátásnélkül; stb.) – amennyiben a szálláshely szolgáltató több épületben biztosít szálláshelyet, akkor azonos az épület is;
  • Azonos a tartózkodási időpont (érkezés és távozás időpontja);
  • Azonos a szoba/ágy típus; azonos a felszereltség (műszaki és kényelmi szolgáltatások, stb.)
  • Azonosak a fizetési feltételek, az előre fizetéssel és/vagy foglalóval kapcsolatos előírásokamennyiben a szálláshely szolgáltató alkalmaz ilyeneket;
  • Azonos a lemondási és módosítási szabályzat;
  A Szolgáltató köteles a beérkezett ’Legjobb ár garancia’ igény vizsgálatát és ellenőrzését 48 órán beül elvégezni és annak eredményéről az igény bejelentőjét értesíteni. A ’Legjobb ár garancia’ igénybejelentéssel érintett azonos szálláshelynek foglalhatónak kell lennie, amikor munkatársaink ellenőrzik az elérhetőséget. A „Legjobb ár garancia" alkalmazhatóságát kizárja:
  • Egyéni árak
  • Csomagárak vagy promóciós árak (early bird, last minute, stb.)
  • Utazási csomag részeként értékesített szállodai szobák
  • Ha az árkülönbség abból adódik, hogy a lefoglalt szállás foglalása és díjának kifizetése eltérő pénznemben történik (árfolyamváltozás)
  • Olyan árak, amelyek nem mindenki számára érhetők el, pl.:
  • Kedvezményes árak vállalatoknak
  • Csoport- vagy konferenciaárak
  • Klubtagsághoz kötött árak (pl. AAA vagy AARP árak)
  • Hűségprogramok
  • Szervezetek esetében, ahol az árak egy speciális csoportot céloznak meg, és nem mindenkinek szólnak
  A "Legjobb ár garancia" érvényesítése:
  A "Legjobb ár garancia" program csak a visszaigazolt foglalásokra vonatkozik. A Felhasználónak a "Legjobb ár garancia" érvényesítéséhez az alábbi adatokat és információkat kell a Szolgáltatónak elküldenie a szallas@szallas.hu címre e-mailen – a Tárgy mezőben a 'Legjobb ár garancia' megjelöléssel:
  • A Felhasználó érintett szállásra vonatkozó Szallas.hu foglalási azonosítója;
  • A weboldal címe és linkje, ahol a hivatkozott alacsonyabb árat találta;
  • A szálloda, a város és az ország neve Print screen, fotó vagy pdf file arról a weboldalról, ahol a foglalásban szereplő szállással azonos szállás látható – a jelen Szabályzat szerinti 'azonos szállás' értelemben.
  A foglalási folyamatot a Felhasználónak ezen az oldalon is el kell végeznie – de nem kell véglegesítenie a foglalást. Amennyiben azonban a foglalás véglegesítésénél a Partner további díjakat számol fel és ez okozza az árkülönbséget – és erre a Szolgáltató által elvégzett ellenőrzéskor fény derül – úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a ’Legjobb ár garancia’ alkalmazására.

  A “Legjobb ár garancia” program nem vonható össze egyéb ajánlatokkal vagy kedvezményekkel.
 6. Fizetés
  A Weboldalon vagy a Szallas.hu mobil applikáción keresztül indított foglalás és a Partner visszaigazolása alapján a szállásfoglalásra irányuló szerződés közvetlenül a Felhasználó és a Partner között jön létre. Amennyiben a Felhasználó a szállásfoglalással egyidőben fizetésre köteles – a szállás teljes vagy részleges díja, foglalási díj, előleg, stb. – úgy azt közvetlenül a Partner felé kell megfizetnie. A Partner az ezzel kapcsolatos igényét a foglalás során köteles jelezni, a fizetéshez szükséges banki adatokat pedig a foglalás visszaigazolásának részeként megküldeni a Felhasználó részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak nincs módja közvetlenül ellenőrizni, hogy a Partnerhez megérkezett a Felhasználó által átutalt díj, a Szolgáltató az átutalásról visszaigazolást vagy megerősítést nem kap.

  Amennyiben a megadott fizetési határidőn belül a foglalás visszaigazolásában jelzett befizetés nem történik meg a Felhasználó részéről, akkor a Partner jelzése alapján a Szolgáltató a visszaigazolt szálláshely foglalást törölheti. A Partner a foglalás – díjfizetési hiánya miatti – törléséről a Felhasználónak értesítést küld és párhuzamosan a Szolgáltatót is tájékoztatja. Az előleg megfizetésének elmaradása nem jelenti a foglalás automatikus lemondását. A Felhasználó köteles a foglalás visszaigazolásában megjelölt kötbért megfizetni a Partner felé, ha az előleg beérkezésének elmaradása miatt olyan időpontban kerül sor a visszaigazolt foglalás törlésére, amikor a lemondás bejelentése már kötbér fizetési kötelezettséggel járt volna.

  Bankkártya adatok megadása

  Egyes Partnerek foglaltságuk vagy foglalási szabályzatuk függvényében, a foglalás feltételeként előírhatják, hogy a Felhasználó köteles megadni bankkártya adatait. A bankkártyának nevezett fizetőeszköz elsősorban dombornyomott kártyát jelent, de bizonyos Partnerek már akár az elektron típusú kártyát is elfogadják. Ilyen típusú foglalás esetében a Felhasználó által megadott bankkártya adatokat eljuttatjuk a Partner részére, ahol a kártya érvényességét ellenőrizhetik. A bankkártya adatok védelme és titkosítása érdekében "Secure Socket Layer (SSL)" technológiát alkalmazunk szolgáltatásainkhoz

  Egyéb díjak

  A Partnerek a foglaláskor közölt szállásdíjon felül közvetlenül is felszámíthatnak egyéb díjakat, pl. energiahasználati díjat, poggyászkezelési díjat, újságkihordási díjat, szobai széfek díját, turisztikai díjakat vagy takarítási díjakat. A Partnerek extra díjainak meghatározása kívül esik a Szolgáltató hatáskörén. Az opcionális – igénybe vett szolgáltatáshoz kötődő – járulékos költségek és a személyes fogyasztás ellenértéke nem része az árnak. Az igénybe vehető szolgáltatásokról, azok díjazásáról a Partnerek saját weboldalán tájékozódhat a Felhasználó, az ott közölt információk tartalmáért vagy esetleges hiányosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 7. Ügyfélszolgálat
  A Szolgáltató elvárja Partnereitől, hogy a Felhasználóknak magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, és a Felhasználókkal folytatott kommunikáció minden esetben udvarias és segítőkész legyen, továbbá hogy a Partner által az oldalon megjelenített információk a valóságnak megfeleljenek. Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése van, azt közvetlenül közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségeken:
  e-mail: szallas@szallas.hu
  Telefon: +36 30 / 344-2000
 8. Visszaigazolt foglalás törlése
  A Felhasználó visszaigazolt foglalását a Partner jelzése alapján a Szolgáltató az alábbi – vagylagos – feltételek teljesülése esetén jogosult törölni:
  • ha a Felhasználó a foglalás során nyilvánvalóan nem valós adatokat adott meg;
  • ha a Partner a foglalás visszaigazolásában a foglalást díjfizetéshez kötötte (előleg) és az a megadott határidőig nem teljesült, a Partner jogosult kezdeményezni a Szolgáltatónál a visszaigazolt foglalás törlését és jogosult a szerződéstől elállni,
  • ha az érkezés napján a Felhasználó nem érkezik meg bejelentkezési időn belül, kivéve, ha a vendég előre jelezte, hogy később érkezik.
  • ha a Felhasználó az általa megadott elérhetőségi adatok egyikén sem elérhető a Partner vagy a Szolgáltató számára – többszöri próbálkozás ellenére sem,
  • ha a Felhasználónak a foglalás során megadott adataival korábban több alkalommal, a Felhasználó hibájából, meghiúsult a foglalás – pl. a Felhasználó nem érkezett meg a lefoglalt szálláshelyre, foglalásait gyakran lemondja, stb. – úgy a Partner visszajelzése vagy kérése alapján a Szolgáltató jogosult a Felhasználó foglalását törölni,
  • ha a Felhasználó a jelen Felhasználási feltételeket megsértette,
  • ha természeti katasztrófából eredő vis maior esemény következik be (műszaki meghibásodás pl. csőtörés, nem tekinthető vis maiornak), vagy kereskedelmi, gazdasági szankciók, embargók, jogi korlátozások alkalmazására kerül sor,
  • ha korábbi szálláshasználat során elkövetett csalás vagy lopás (vagy ilyen bűncselekmények miatt) a Felhasználó ellen eljárás indult és erről a Partner vagy a Szolgáltató tudomást szerez,
  • ha olyan gyanús foglalás(ok)ról van szó, amelyekről alappal feltételezhető, hogy nem a Felhasználó tényleges igényeinek kielégítésére szolgálnak; vagy azokat jogszabályi előírások megkerülése érdekében kezdeményezték;
  Ha a visszaigazolt foglalás törlésre került, akkor a Partner részéről már nem áll fenn a szállás biztosítására vonatkozó kötelezettség.

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint egyes Felhasználókat – állandó vagy ideiglenes jelleggel – kitiltson a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások felhasználói közül (ún.„feketelistára” tegye). A feketelistán szereplő Felhasználóknak tilos megkísérelni a Honlap használatát más név alatt vagy másik felhasználón keresztül.
IV. a Szallas.hu mobil applikáción keresztül elérhető egyes szolgáltatások
 1. Keresési előzmények:
  A Felhasználónak lehetősége van különböző paraméterek megadásával a Szallas.hu mobil applikációban megjelenített szállások közötti keresésre. A Szolgáltató a szálláskereső funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználó kényelme érdekében az utolsó 9 keresést megelőző egy hónapban folytatott utolsó 5, jövőbeli időpontra vonatkozó keresés dátum, fő, hotel, település vagy régió adatai a Szallas.hu mobil applikációban automatikusan megjelenítésre kerülnek a Felhasználó mobil készülékén tárolt adatok alapján.
 2. Vigyél a szálláshoz funkció A Szallas.hu mobil applikációban a Szolgáltató lehetőséget biztosít harmadik fél által biztosított térkép és útvonalkereső szolgáltatás használatára annak érdekében, hogy a felhasználó az aktuális tartózkodási helyétől kiindulva a kiválasztott szálláshelyre történő eljutás útvonalát megtervezhesse. A Szolgáltató a megjelenített útvonalterv tartalmáért, használhatóságáért, esetleges műszaki hibáiért semmiféle felelősséget nem vállal. Szolgáltató a funkció biztosítása során lokációs adatokat nem gyűjt, azokat kizárólag a térkép- és útvonalkereső szolgáltatást szolgáltató vállalkozás kezeli.
V. A Szallas.hu-ra vonatkozó egyes szolgáltatások
 1. Szállás adatlapjának elküldése
  A Weboldalon található Szállás-adatlapot az adott aloldal felső harmadában található boríték ikon(Elküldöm ismerősömnek menüpont) segítségével bármely Felhasználó az általa ismert e-mail címek tulajdonosainak figyelmébe ajánlhatja. Egy automatizmus a nevek és e-mail címek beírását követően a cikk URL-jét tartalmazó levelet küld a címzettnek. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást állevélküldés (spam) céljára nem használja.
 2. Hírlevél
  A Felhasználó feliratkozhat hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím megadása). A hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél alján található link lekattintásával, valamint a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben lehetséges.
 3. Besorolás, szállodai kategóriák
  A Weboldal vagy a Szallas.hu mobil applikáció nem tartalmazza a feltüntetett Szálláshelyek (minőségének, szolgáltatási szintjének vagy besorolásának) ajánlását vagy ösztönzését, és nem is tekinthető a fentiek ajánlásának vagy ösztönzésének. A Szolgáltató visszautasít minden képviseletet, jótállást vagy kötelezettséget a Szálláshelyek minőségével, állapotával vagy megfelelőségével kapcsolatban. A Szálláshelyek különböző szempontok szerint sorolhatók be (csillagok, értékelések stb.).A Szálláshely – jellemzően hotelek – csillag-besorolása csak tájékoztatás céljára szolgál, a Szolgáltatónem vállal kötelezettséget a csillag-besorolás vagy a Felhasználói értékelések 11 ellenőrzésére, így azokért felelősséget nem vállal. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a csillag-besorolás csak az adott Szálláshelyen várható kényelmi szintet jelzi, és a magasabb csillag-besorolás általában magasabb szintű komfortfokozatot és igénybe vehető szolgáltatásokat jelöl. A csillag-besorolások a helyszín, az elérhető alternatívák, a helyi piaci viszonyok, gyakorlatok vagy egyéb körülmények alapján nagyon különbözőek lehetnek. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a fenti körülmények miatt egy adott ország vagy városcsillagbesorolása nem hasonlítható össze egy másik ország vagy város ugyanolyan csillagbesorolásával. A csillag-besorolás nem feltétlenül tükrözi a Szálláshelyen elérhető összes szolgáltatást vagy igénybe vehető lehetőséget; előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások vagy specialitások nemérhetők el minden szobában vagy az összes, adott csillag-besorolású ingatlanban. Részletesebb információ a Partnerek által fenntartott saját weboldalakon vagy az adott szállás külön adatlapján találhatóak. Amennyiben vannak olyan különleges szolgáltatások vagy speciális lehetőségek, amelyek a Felhasználó számára különösen fontosak, úgy azokat a keresési feltételek között tudja megadni (pl. ellátás, wellness, műszaki felszereltség, járulékos szolgáltatások, WIFI, parkoló, baba- vagy állatbarát, stb.)
 4. Értékelés
  A foglalás végrehajtásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató e-mailben felkéri a vendégértékelési nyomtatvány kitöltésére, amelyet a Szálláshely igénybe vétele után rögtön elküld a Felhasználónak, és amelyet egy vagy több emlékeztető e-mail követhet. A vendégértékelési nyomtatvány kitöltése opcionális. A visszaigazolással és a vendégértékeléssel kapcsolatos üzenetek (e-mailek) a Szolgáltató rendes üzletviteléhez és a Szolgáltatás színvonalának fenntartásához szükségesek, és nem részei a hírleveleknek vagy a marketing e-maileknek, amelyekről le lehet iratkozni.

  A Felhasználók a jelen Szabályzat keretei között, az általuk korábban a Szolgáltatás használatával igénybe vett szállások vonatkozásában véleményeket, értékeléseket, (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon vagy a Szallas.hu mobil applikációban. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat részét képező Tartalmi szabályzat tartalmaz (1. számú melléklet). A Szolgáltató csupán akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról vagy szerkesztéséről, részleges törléséről.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármilyen véleményt a saját belátása szerint lefordítson, megszerkesszen, módosítson, visszautasítson vagy eltávolítson. A Felhasználók által elküldött tartalmakat a Szolgáltató nem köteles bizalmasan kezelni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Partner jogosult a Felhasználó által adott értékelésre nyilvános kommentárban válaszolni. A Szolgáltató ebben az esetben is jogosult az értékelés szövegét ellenőrizni és lerövidíteni, vagy akár eltávolítani. A Szolgáltató nem végzi el az értékelés helyesírási ellenőrzését és a lényeges kijelentések módosítását, a Felhasználó kötelezettsége, hogy amennyire lehetséges, az értékelés során maradjon tárgyilagos. Elfogult, sértő vagy jogsértő értékelés közzététele nem megengedett.
 5. Regisztráció, saját fiók létrehozatala
  Szolgáltató opcionálisan lehetőséget ad a Felhasználók számára a Szolgáltatás keretében regisztrációra, amely egyedi felhasználói tárhely, ún. saját fiók (továbbiakban: saját fiók) létrehozatalát eredményezi. A saját fiókot a Felhasználó a szallas.hu vagy a a Szallas.hu mobil applikáción keresztül belépve érheti el regisztrációt követően. Regisztráció kezdeményezése történhet a Felhasználó adatai megadása vagy Facebook connect szolgáltatás használata révén a szallas.hu weboldalon vagy a Szallas.hu mobil applikáción keresztül. Regisztráció kezdeményezését követően a Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címre megerősítő linket tartalmazó e-mail üzenetet kap, amelyen keresztül 15 napon belül véglegesítheti a regisztrációját. A megerősítésre nyitva álló idő alatt Szolgáltató emlékeztető e-mail üzeneteket küld a regisztráció sikerességének biztosítása érdekében. A regisztráció megerősítésének hiányában a regisztrációkor megadott adatokat Szolgáltató törli, a saját fiók nem jön létre.

  A saját fiókban az alábbi menüpontok találhatók:
  1. Adataim
   Ezen a felületen tartja Szolgáltató nyilván a Felhasználó által regisztrációkor vagy egyes foglalásokkor megadott név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési dátum, jelszó, Facebook profil fotó, tagsági azonosító adatokat, amelyek köre további adatok hozzáadásával bővíthető vagy egyes adatok módosíthatók.
  2. Foglalásaim
   A Felhasználó itt megtalálhatja az összes szallas.hu weboldalon vagy Szallas.hu mobil applikáción keresztül kezdeményezett foglalásának a részleteit, így a még le nem utazott foglalások mellett a regisztráció időpontjától kezdődően végrehajtott korábbi foglalásait, beleértve a lemondott utazásokat is, maximum 8 évig visszamenőleg. A még le nem utazott foglalások mellett megtalálhatóak az ajándék programkuponok is, melyek letölthetők az utazás utolsó napjáig.
  3. Szallas.Klub
   Ebben a menüpontban a Felhasználó megtekintheti és nyomon követheti a törzsvásárlói program során keletkezett, felhasznált, jóváírt vagy elveszített útitallérok számát, értékét, a keletkezés, felhasználás, jóváírás, törlés dátumát, az ahhoz kapcsolódó eseményt, valamint a megtekintés időpontjában az útitallérok egyenlegét. Itt van lehetőség a programból való kilépésre, amely következőben a Felhasználó elveszíti az addig megszerzett útitallérjait. A törzsvásárlói program további részletei jelen Felhasználási feltételek V. fejezetében találhatók.
  4. Kedvenceim
   A Felhasználó a kedvencként megjelölt szálláshelyekből gyűjteményeket állíthat össze korlátlan számban és terjedelemben a Felhasználó által megadott gyűjtőnév vagy a Szolgáltató által felkínált név alatt.
  5. Kijelentkezés
   A menüpontra kattintva a Felhasználó a továbbiakban nem belépve használja a Szolgáltatást.
  Fiók törlése
  A Felhasználónak bármikor lehetősége van a saját fiók törlésére. Ebben az esetben a fiókban keletkezett és tárolt adatokat töröljük, kivéve a foglaláshoz tapadó adatokat, amelyek tárolására az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak az irányadók.
VII. Szallas.Klub törzsvásárlói Program

A Szolgáltató Szallas.Klub törzsvásárlói programjában a felhasználó útitallérokat (pontokat) gyűjt a különböző felhasználói cselekvések kapcsán, amely útitallérokat a törzsvásárlói programban részt vevő szálláshelyre történő foglalás során kedvezmény formájában tud felhasználni. A felhasználó számára a tagság ingyenes, ugyanakkor saját fiók regisztrációhoz kötött. Egy felhasználó egy email címmel tud saját fiókot létrehozni és ehhez a fiókhoz rendelődik hozzá a törzsvásárlói programban való tagsága. A saját fiók Szallas.Klub menüpontban megtekinthető és nyomon követhető a törzsvásárlói program során keletkezett útitallérok egyenlege. A megszerzett és fel nem használt útitallérok a megszerzéstől számított 365 nap után érvényességüket vesztik és törlődnek a rendszerből.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a felhasználó az utazás előtt a foglalását a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál vagy a Weboldalon nem mondja le és nem jelenik meg a szálláshelyen a foglalással megadott kezdő időpontban, akkor az adott foglaláskor felhasznált útitallérjait és a foglalással szerzett útitallérjait is elveszíti.

 1. Csatlakozás
  A Szallas.Klub törzsvásárlói programhoz külön hozzájárulással tud a felhasználó csatlakozni abban az esetben, ha rendelkezik saját fiókkal, vagyis a fiók regisztrációs folyamatot megerősítette (double opt-in). Amennyiben a saját fiók létrehozásakor a felhasználó hozzájárul a Szallas.Klub törzsvásárlói programhoz való csatlakozáshoz is, akkor a saját fiók létrehozatalát megerősítő e-mailben található megerősítés linkre kattintva egyúttal csatlakozik a törzsvásárlói programhoz is. A saját fiók megerősítésének hiányában a saját fiók létrehozatalával egyszerre kezdeményezett törzsvásárlói programhoz való csatlakozás is semmissé válik. A törzsvásárlói programból a felhasználó bármikor kiléphet. A saját fiók törlése is a programból való kilépést, a felhasználható pontok elveszítését jelenti.
 2. Útitallér gyűjtés
  A programban a következő felhasználó cselekvésekkel gyűjthető útitallér:

  1. Foglalás bejelentkezett felhasználóként: a teljes foglalási összeg 1%-a
   A foglalással szerzett útitallérokat a lefoglalt utazás utolsó napját követő napon (03:30-tól) írjuk jóvá, azt megelőzően ideiglenes útitallérokként tartjuk nyilván a saját fiókjában.
   A kerekítés szabályait figyelembe véve, lefele vagy felfele kerekítünk. Például egy 75 621 Ft értékű foglalás 1%-a 756,21 Ft, amiért 756 útitallért adunk. Ha a foglalási érték 75 678 Ft, akkor 757 útitallért ér.
   Az útitallérok gyűjtése valamennyi belföldi és külföldi szálláshelyeken lehetséges, amely a Szolgáltató weboldalán megtalálható.
   Az útitallérokra vonatkozó további szabályokat a Lemondás 4.2. és Noshow 4.4. pontokban talál.
  2. Weblátogatás a Szolgáltató weboldalon bejelentkezett felhasználóként 1 útitallér
   Web látogatásért naponta 1 útitallért írunk jóvá. A látogatáson belül egyéb aktivitásért extra útitallér nem gyűjthető (pl. meglátogatott oldalak száma, az oldalon eltöltött idő).
   Kijelentkezett állapot esetén a saját fiókba való belépést tekintjük weblátogatásnak.
  3. Törzsvásárlói programhoz való csatlakozás 300 útitallér
   A törzsvásárlói programhoz való első csatlakozás alkalmával a felhasználó 300 útitallért kap. Kilépés utáni további csatlakozás alkalmával ezt az útitallért nem írjuk újra jóvá.
  4. Hírlevél feliratkozás 200 útitallér
   Hírlevél feliratkozással 200 útitallért szerez a felhasználó. Ha már hírlevél feliratkozó, akkor a programhoz való csatlakozáskor jóváírjuk számára 200 útitallért. Hírlevél feliratkozásért csak egyszer jár az útitallér, tehát hírlevél leiratkozás utáni további feliratkozáskor útitallért nem írunk újra jóvá.

  Annak érdekében, hogy az 1. és 2. pontokban említett felhasználói cselekvések a törzsvásárlói programban értékelhetők legyenek, az útitallérrá való átváltásához a felhasználónak rendelkeznie kell saját fiókkal és az interakciókat (foglalás, weblátogatás) belépett állapotban kell végrehajtania. A kijelentkezett állapotban végrehajtott interakciókért járó útitallérokat utólag nem írjuk jóvá.

  Útitallérokat az 1. - 4. pontokban megjelölteken túl más felhasználói cselekvéssel (pl. vásárlás) szerezni nem lehet. Az útitallérok nem átruházhatóak.
 3. Beváltás
  A felhasználható útitallérokat a foglalás során kedvezményként tudja beváltani a felhasználó a foglalás értékének maximum 50%-áig, kizárólag a törzsvásárlói programhoz csatlakozott szálláshelyeken, amennyiben a foglalást belépett állapotban kezdeményezi. A programban résztvevő szálláshelyek listája megtalálható a https://szallas.hu/magyarorszag/klub oldalon.
  Az útitallérok értéke a beváltásnál: 1 útitallér = 1 Ft.

  A foglalási folyamat során a foglalás véglegesítését megelőzően egy checkbox bepipálásával tudja eldönteni a felhasználó, hogy szeretné-e felhasználni az útitallérjait vagy sem. A bepipálással a felhasználó összes rendelkezésre álló útitallérja felhasználásra kerül a foglalási érték maximum 50%ig, illetve addig a mértékig, ameddig adott foglalásnál ez lehetséges. A felhasználó nem tudja módosítani a felhasználandó útitallérok összegét.
  A felhasználó dönthet úgy, hogy foglalása során nem használ fel útitallért. Ebben az esetben bepipálatlanul hagyja a checkbox-ot.

  A foglalással szerzett útitallérokat mindig bejelentkezett felhasználó kapja, függetlenül attól, hogy a foglalással érintett tartózkodás nem a foglalást végző felhasználó, hanem más személy vagy személyek révén valósul meg.
 4. Útitallérok felhasználásának további szabályai
  1. Előleg
   A felhasználó az útitallérjait kizárólag a szálláshely által helyszínen fizetendő összegként megjelölt mértékben tudja felhasználni és más címen nem, így pl. előleg fizetésére az útitallér nem felhasználható.
   Az adott szálláshely döntése, hogy kér-e és milyen mértékben előleg utalás. A szálláshely rendelkezhet úgy, hogy a felhasználónak a teljes foglalási értéket előre kell utalnia (100% előleg). Ha az előleg mértéke 100%, akkor a felhasználó nem tud útitallérokat felhasználni.
   Példa:


   Előleg esetén a felhasználást tehát addig a mértékig tudja megtenni a felhasználó, amíg van útitallér fedezete, vagy a teljes foglalási összeg 50%-ig.
  2. Lemondás
   Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy az utazás előtt lemondja a foglalását a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál vagy a Szolgáltató weboldalon, akkor a foglalással ideiglenesen keletkezett útitallérok értékét töröljük, a foglaláskor felhasznált mennyiségét pedig újra jóváírjuk. Ebben az esetben az útitallérok érvényességi ideje újraindul.

   Amennyiben a felhasználó az utazás előtt a foglalását nem a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál vagy a Szolgáltató weboldalon mondja le, úgy az 4. pont szerinti Noshow-nak minősül, a pontok törlése az ott részletezettek szerint történik.
  3. Foglalás módosítása
   Jelenleg foglalást módosítani csak a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül tud a felhasználó. Ügyfélszolgálaton keresztüli módosításnál az összegeket újraszámoljuk és a fenti szabályok szerint a levonható összegeket levonjuk vagy hozzáadjuk a felhasználó egyenlegéhez. Az így megváltozott felhasznált útitallérok mennyiségéről a módosítást visszaigazoló emailből tud értesülni. Foglalás módosítás esetén az útitallérok érvényességi ideje újraindul.
  4. Noshow (meg nem jelenés)
   Ha a felhasználó nem jelenik meg a szálláshelyen a foglalással megadott kezdő időpontban, akkor a foglaláskor felhasznált útitallérjait és a szerzett útitallérjait is elveszíti. A Noshow a 16 Szolgáltató és a vele szerződött szálláshelyek egyeztetésekor derül ki az utazás végét követő következő hónap 15. napjáig, így az útitallér korrekció is ezzel egy időben fog megtörténni. A Noshow miatt elveszített útitallérok értékét és időpontját a saját fiókban a felhasználó nyomon követheti.
  5. Kilépés
   A Szallas.Klub törzsvásárlói programból való kilépéskor a felhasználó a szerzett útitallérjait elveszti, újracsatlakozáskor új egyenlege nyílik.
  6. Útitallérok érvényessége
   A megszerzett és fel nem használt útitallérok a megszerzéstől számított 365 nap után érvényességüket vesztik és törlődnek a rendszerből. Az útitallérok érvényességét a megszerzés időpontjától kezdődő 365 napban számítjuk.

 5. Tájékoztatás a megszerzett, felhasznált és lejárt érvényességű útitallérokról, valamint felhasználásukról:
  A Szolgáltató törekszik arra, hogy a felhasználók számára teljes körű, pontos és naprakész tájékoztatást adjon a megszerzett, felhasznált, törölt vagy lejárt érvényességű útitallérokról
  1. foglalásnál esetén a foglalás folyamata során,
  2. a foglalást visszaigazoló e-mailben,
  3. a felhasználó saját fiókján belül a Szallas.Klub menüpontban,
  4. a felhasználó saját fiókján belül a Foglalásaim menüpontban.
VIII. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
IX. Felelősség
 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A Szolgáltató – ideértve, de arra nem korlátozva: vezető tisztségviselője, alkalmazottja, képviselője és ügynöke, továbbá bármely egyéb (az oldal és tartalmának létrehozásával, szponzorálásával és promóciójával foglalkozó) partnere - nem vállal felelősséget
  1. bármely büntető, különleges, közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, bármely termelésveszteségért, profitveszteségért, bevételveszteségért, szerződésvesztésért, eszmei érték vagy hírnév veszteségéért vagy káráért, jogveszteségért,
  2. bármely pontatlanságért vagy hiányosságért a leíró információkban (az árakat, kiadó szobákat és rangsorolásokat beleértve), melyet a szálláshely szolgáltató Partner nyújtott a Szolgáltató részére,
  3. a szálláshely szolgáltató Partner által nyújtott szolgáltatásokért vagy kínált termékekért,
  4. bármely közvetlen, közvetett, következményekkel vagy büntetéssel járó károkért, veszteségért vagy költségért, melyet a Felhasználó szenvedett vagy amelyet a Felhasználónak kellett megfizetnie a Weboldal használata vagy a Szolgáltatás késedelme miatt vagy azzal kapcsolatban, illetve
  5. bármely személyes sérülésért, halálesetért, anyagi kárért, vagy egyéb közvetlen, közvetett, különleges, következményekkel vagy büntetéssel járó károkért, veszteségekért vagy költségekért, melyet a Felhasználó elszenvedett vagy amiért fizetnie kellett, legyen szó törvényes cselekedetekről, hibákról, viszályokról, súlyos gondatlanságról, szándékos félrevezetésről, mulasztásokról, végrehajtás elmaradásáról, megtévesztésekről, kárról vagy szigorú kötelezettségről, melyek (teljes egészében vagy részben) a szálláshely szolgáltató Partnernek tulajdoníthatók, beleértve bármely lemondást, túlfoglalást, sztrájkot, kényszerhelyzetet vagy bármely olyan eseményt, mely a Szolgáltató hatáskörén kívül esik.
  A Partner által közzétett információk valódiságáért a Partner felel, Szolgáltató ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősséget kizár.
 3. A Felhasználó által kért ajánlat, és elküldött foglalás kizárólag Partner és a Felhasználó között eredményezheti szállás igénybevételére vonatkozóan szerződéses kapcsolat létrejöttét, Szolgáltató ezen viszonyokban nincs jelen. Kérjük, minden esetben tájékozódjon a lemondási feltételekről!
 4. A Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, függetlenül attól, hogy a hiányos adatközlés a Partnernek vagy a Felhasználónak, vagy egyik félnek sem felróható.
 5. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 6. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 7. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
X. A Szabályzat hatálya
 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.
XI. Adatvédelem
 1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

1. számú melléklet

Tartalmi szabályzat
Küldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

I. Általános szabályok
 1. Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információkra magáncélú megőrzés céljából, úgy a Felhasználó köteles gondoskodni a megfelelő mentésről és tárolásról. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.
 2. A Felhasználók életkoruk, nemük és családi állapotuk, vagy saját nevük megadásával írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.
 3. A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.
 4. Tilos
  1. trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
  2. a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
  3. olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
  4. személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy emailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
  5. obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
  6. olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
  7. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
  8. a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni;
  9. szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
  10. szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
  11. más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
  12. vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
  13. bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
  14. a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
  15. a Szolgáltatás profiljába nem tartozó reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni;
  16. eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, illetve álláshirdetést közzé tenni;
  17. politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
  18. olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.
  A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

  II. Moderálási alapelvek
  A Szolgáltató, amennyiben felhívják erre a figyelmét, moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetik. A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg. A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek. A 21 moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket. A moderátorok által alkalmazott következmények:
  - törlés (pl. az alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek);
  - hozzászóló letiltása;
  - hozzászóló IP címének letiltása.